Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny refusjonsordning for poliklinisk patologi

Det innføres ny refusjonsordning for poliklinisk patologi. Helse Vest og Helse Midt-Norge sine poliklinikker har vært omfattet av endringene fra 1. januar og 1. mai 2022, mens ordningen innføres i Helse Nord fra 1. september 2022.

Innføring av ny refusjonsordning for poliklinisk patologi vil følge denne tidsplanen:

1. januar 2022: Helse Vest RHF

1. mai 2022: Helse Midt-Norge RHF

1. september 2022: Helse Nord RHF

1. januar 2023: Helse Sør-Øst RHF

1. januar 2023: De private laboratoriene Fürst og Unilabs.

 

Dette er ordningen

I ny refusjonsordning benyttes aktivitetskoder i Norsk patologikodeverk (APAT) i stedet for eksisterende takster.  

De nye refusjonskategoriene blir å finne i poliklinikk-forskriften. Kodene finner du i «Koder for patologiaktivitet som gir rett til refusjon fra Helfo 2022 – Statlige helseinstitusjoner»

Denne endringen skal være budsjettnøytral, og justeringer i satsene vil kunne forekomme.

Koder som benyttes i refusjonsordningen må være gyldige i APAT når refusjonskravet sendes inn. Ny versjon av APAT kommer en gang årlig, rundt jul, slik at det er en oppdatert versjon av APAT som publiseres når refusjonene oppdateres 1. januar.

 

Regelverk, kodeverk og refusjonsregler

Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (Poliklinikkforskriften)

Regler for fremsettelse av refusjonskrav for poliklinisk patologiaktivitet 2022

Koder for patologiaktivitet som gir refusjon fra Helfo 2022 – Statlige helseinstitusjoner

Sjekkliste ved avviste refusjonskrav

Vanlige spørsmål og svar om refusjonsordningen

Les om Norsk patologikodeverk på ehelse.no.

 

Har du spørsmål som handler om regelverk eller oppgjør, kan du ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktør på 23327040 eller post@helfo.no.

Har du spørsmål til Norsk laboratoriekodeverk og Norsk patologikodeverk kan du rette dem til lab@ehelse.no.

Først publisert: 30.12.2021 Sist fagleg oppdatert: 27.04.2022 Sjå tidlegare versjonar