Regelverk for ortoptist

Regelverket for ortoptisk behandling med refusjon fra Helfo.

Regelverksendringer fra 1. november 2020 for ortoptist

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye satser.

Takstene endres i to omganger.  Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Les mer om dette på helsedirektoratet.no.

Se også forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist.

​Takstene går frem av følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i forskriften og bruke takstene etter gjeldende regelverk. Du må også sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Henvisning fra lege

Pasienten som trenger behandling hos ortoptist, må først være henvist fra en lege som er spesialist i øyesykdommer. Legen må oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av foretatte undersøkelser. Henvisningen gjelder for den aktuelle sykdomstilstanden så lenge behandlingsbehovet er til stede.

Ny henvisning kreves dersom det foreligger en ny diagnose eller nye vesentlige opplysninger. Disse kravene må være oppfylt for at Helfo skal kunne betale ut refusjon etter gjeldende regelverk og takster.

Stønad

Satsene for refusjon er delt i to:

  • behandling av barn under 12 år
  • behandling av barn og voksne over 12 år

Hvis du har en pasient som ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, kan kommunen dekke reiseutgiftene for ortoptisten. I disse tilfellene må du kontakte kommunen.

Først publisert: 06.12.2018