Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for opphold ved kurssentre og andre sentre

Helfo gir bidrag i forbindelse med opphold på noen kurssentre og andre sentre. Ordningen gjelder blant annet personer med krigspensjon – og deres ektefeller, blinde, svaksynte og kreftpasienter.

Per i dag inngår disse sentrene i bidragsordningen:

Forsvarets veteransenter på Bæreia

For å få innvilget opphold ved Forsvarets veteransenter er det et krav at pasienten har en somatisk eller psykisk sykdom, og oppholdet må av den grunn være nødvendig. Søknaden må være innvilget av Helfo før oppholdet starter.

Søknad om opphold og forhåndsgodkjenning 

Søknad om opphold sendes Forsvarets veteransenter sammen med legeerklæring. Når pasienten har fått plass på et kurs, sender Forsvarets veteransenter søknad om forhåndsgodkjenning av bidrag videre til Helfo sammen med legeerklæringen. Dette kan gjøres via Altinn.

Når Helfo har behandlet søknaden, vil pasienten motta et vedtak i posten. En kopi av vedtaket blir sendt til Forsvarets veteransenter.

Pasienten kan få dekket utgifter til opphold i inntil fire uker. I særlige tilfeller kan pasienten få dekket utgifter til fire nye uker.

Forsvarets veteransenter har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Døgnsatsen på 553 kroner for 2022 (542 kroner for 2021) utbetales derfor direkte til Forsvarets veteransenter på Bæreia. Pasienten slipper dermed å legge ut for disse utgiftene selv. Les om hvordan dere sender refusjonskrav til Helfo.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Bæreia. Du kan lese om bidragsreiser på helsenorge.no.

Kurssentre for blinde og svaksynte

Helfo dekker utgifter til opphold ved følgende kurssteder:

  • Evenes syn- og mestringssenter
  • Hurdal syn- og mestringssenter
  • Solvik syn- og mestringssenter

Kurssentrene drives av Norges Blindeforbund. Mer informasjon om kursstedene finner du på nettsiden deres.

Pasienten kan få dekket utgifter til opphold i inntil fire uker. Det kan gis dekning til nytt opphold selv om Helfo tidligere har dekket opphold for pasienten og eventuell ledsager.

Søknad om opphold og forhåndsgodkjenning

Blinde og svaksynte søker om rekreasjonsopphold på et av kurssentrene. Når pasienten har fått plass på et kurs, sender kurssenteret søknad om forhåndsgodkjenning av bidrag videre til Helfo. Dette kan gjøres via Altinn. 

Dersom Helfo innvilger søknaden, vil pasienten motta et vedtak i posten. Helfo vil også sende en kopi av vedtaket til kurssenteret det er søkt opphold ved.

Helfo dekker opphold etter følgende døgnsatser: Evenes, Hurdalssenteret og Solvik: 2 509 kroner fra 1. juli 2021 (3 584 kroner fra 1. januar 2021).

Kurssentrene har avtale om direkte oppgjør med Helfo og får derfor utgiftene til selve oppholdet, beregnet etter døgnsatsene, utbetalt direkte til kurssentrene. Pasienten slipper dermed å legge ut for disse utgiftene selv. Les om hvordan dere sender refusjonskrav til Helfo.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra kurssentrene. Du kan lese om bidragsreiser på helsenorge.no.

Montebellosenteret

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står nær pasienten, ved opphold på Montebellosenteret i Hedmark.

Også deltakere på familiekurs kan få dekket utgiftene til opphold.

Målgruppene på familiekursene er

  • familier til barn med kreftsykdom
  • familier der barn av kreftsyke foreldre er en del av målgruppen
  • familier der mor eller far er døde av kreft

Søknad om opphold og forhåndsgodkjenning

Ved søknad om opphold ved Montebellosenteret bruker pasienten et skjema som ligger på nettsiden til Montebellosenteret. Det må vedlegges legeerklæring. Der må det fremgå at et opphold for pasient og pårørende, eller en annen person som står pasienten nær, er nødvendig. Legen kan sende søknaden på vegne av pasienten. Søknaden sendes til Montebellosenteret.

Når pasienten har fått plass på et kurs, sender Montebellosenteret søknaden om forhåndsgodkjenning av bidrag videre til Helfo. Dette kan gjøres via Altinn. 

Pasienten får tilsendt vedtaket når Helfo har behandlet søknaden. En kopi av vedtaket blir også sendt til Montebellosenteret.

Helfo dekker vanligvis to ukers opphold. I særlige tilfeller kan Helfo vurdere om det kan gis godkjenning for ytterligere to eller flere ukers opphold.

Montebellosenteret har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Døgnsatsen betales derfor direkte til Montebellosenteret med 2 440 kroner fra 1. januar 2022 (3 349 kroner fra 1. juli 2021 og 4 784 kroner fra 1.januar 2021 ) per pasient/pårørende eller person som står pasienten meget nær, og 2 440 kroner fra 1. januar 2022 (3 349 kroner fra 1. juli 2021 og 4 784 kroner fra 1. januar 2021) per friske søsken eller barn som pårørende  til kreftsyke foreldre. Pasienten slipper derfor å legge ut for disse utgiftene selv. Les om hvordan dere sender refusjonskrav til Helfo.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Montebellosenteret. Du kan lese om bidragsreiser på helsenorge.no.

Regelverk

Stønad til opphold ved de ulike sentrene omtalt på denne siden er hjemlet i folketrygdloven § 5-22 og utdypet i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål

Først publisert: 24.04.2019 Sist faglig oppdatert: 25.06.2021 Se tidligere versjoner