Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stønad til legemidler ved infertilitetsbehandling og uttak av egg og sæd av medisinske årsaker

Pasienter som har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan få dekket utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. I enkelte tilfeller kan kvinner og menn få dekket utgifter til legemidler ved uthenting av egg og sæd med tanke på fremtidig ønske om å få barn.

Legemidler ved infertilitetsbehandling

For å få dekket utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling fra Helfo, må pasienten oppfylle vilkårene for behandling av ufrivillig barnløshet i bioteknologiloven. Ordningen gjelder både kvinner og menn.

Dersom pasienten har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenbetaling. Pasienten trenger erklæring fra lege som viser hvilken behandling pasienten får.

siden om infertilitetsbehandling på helsenorge.no finner du og pasienten din mer informasjon om ordningen, herunder frister for innsending av søknad om dekning av utgifter, samt skjema for søknad om dekning av utgifter og skjema for legeerklæring. 

Ved hvert forsøk (også fryseforsøk og avbrutte forsøk) trenger pasienten legeerklæring fra behandlende lege.

Etter rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål kan pasienten få støtte til legemidler ved følgende infertilitetsbehandlinger:

  • befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling, ICSI-behandling)
  • inseminasjon (AIH/AID)
  • hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte
  • PGD-behandling (Pre Implantation Genetic Diagnosis: genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

Uttak av egg og sæd av medisinske årsaker

Kvinner og menn kan i enkelte tilfeller få dekket utgifter til legemidler ved uthenting av egg og sæd med tanke på fremtidig ønske om å få barn. For å få utgiftene dekket må det være medisinske årsaker til uthentingen.

Ordningen gjelder både par og enslige. Behandlingen er aktuell når en person står i fare for å bli steril av medisinske årsaker, for eksempel ved kreftbehandling. I disse tilfellene kan det være aktuelt å hente ut egg eller sæd for å forsøke å få barn en gang i fremtiden. Denne behandlingen anses som ledd i en senere infertilitetsbehandling.

På siden om uttak av egg og sæd av medisinske årsaker på helsenorge.no finner du og pasienten din mer informasjon om ordningen, herunder frister for innsending av søknad om dekning av utgifter, samt skjema for søknad om dekning av utgifter og skjema for legeerklæring. 

 

 

 

Først publisert: 24.11.2020 Sist faglig oppdatert: 01.02.2021 Se tidligere versjoner