Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til teriparatid ved etablert osteoporose

Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til legemidler med teriparatid ved etablert osteoporose. Dette forutsetter at vilkårene som er fastsatt på bakgrunn av Legemiddelverkets metodevurdering av Terrosa er oppfylt.

På bakgrunn av en metodevurdering av Terrosa, som er et biotilsvarende legemiddel til Forsteo, er vilkårene for individuell stønad til Terrosa og Forsteo endret fra 1. juni 2021. Terrosa har en vesentlig lavere pris enn Forsteo, og må derfor være forsøkt først. 

Her kan du lese mer om hva en metodevurdering er.

Hvem kan få stønad?

Kun pasienter med osteoporose og ett eller flere lavenergibrudd det siste året før behandling med teriparatid kan få stønad på blå resept. Med lavenergibrudd menes hoftebrudd, virvelbrudd, håndledd- og overarmsbrudd. Dette gjelder for pasienter som

  • ikke får god nok effekt av forhåndsgodkjent antiresorptiv behandling. Dette betyr at pasienten må ha hatt minimum to lavenergibrudd under behandling med antiresorptive legemidler. 

eller

  • ikke tolererer antiresorptiv behandling (bisfosfonater, raloksifen, eller denosumab). Dette omfatter både uakseptable bivirkninger og kontraindikasjoner. 

Pasienter med alvorlig osteoporose med T-score <-4,0, tre eller flere ryggbrudd på diagnosetidspunktet, eller svære ryggbrudd (SQ3 brudd > 40 % kompresjon) kan benytte Terrosa som førstevalgspreparat.

Også disse må ha hatt ett eller flere lavenergibrudd det siste året før behandling med teriparatid. 

Hvis tilstanden til osteoporose-pasienten din ikke fyller vilkårene ovenfor, kan Helfo unntaksvis vurdere å gi individuell stønad. Du må da begrunne hvorfor denne behandlingen er kostnadseffektiv for pasienten. 

Les mer om prioriteringskriteriene i rundskrivet til § 5-14 punkt 3.4.4.

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir.

Hvilke opplysninger ber Helfo om i søknaden?

Du som lege må bekrefte at pasienten har etablert osteoporose og har hatt ett eller flere lavenergibrudd det siste året før behandling med teriparatid startes. 
Du må også oppgi hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er benyttet tidligere.

Hvilken annen behandling må ha vært benyttet tidligere?

Menn må ha forsøkt minst ett av disse forhåndsgodkjente bisfosfonatene med ATC-kode:
M05BA04 (alendronsyre)
M05BA08 (zoledronsyre)

Kvinner må ha forsøkt minst ett av disse forhåndsgodkjente legemidlene med ATC-kode:
M05BA04 (alendronsyre)
M05BA06 (ibandronsyre)
M05BA08 (zoledronsyre)
M05BX04 (denosumab)
G03XC01 (raloxifen)

På grunn av vesentlig prisforskjell mellom teriparatid-preparatene Forsteo og Terrosa, skal pasienten først ha forsøkt Terrosa.

Du som lege må begrunne hvorfor disse legemidlene ikke kan brukes. Se avsnittet "Hvem kan få stønad".

Relatert informasjon og regelverk

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Se informasjon om Terrosa og Forsteo (teriparatid) i vedlegg 1 til § 5-14:

Teriparatid 1 (Terrosa)

Teriparatid 2 (Forsteo)

 

 


 

 

 

Først publisert: 31.05.2021