Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til opioider

For at pasienten skal få dekket utgifter til legemidler som inneholder opioider på blå resept, må du som lege søke om individuell stønad.

Individuell stønad til opioider ved ikke-kreftrelaterte smerter

Fastleger, leger ved fastlegens kontor og leger ved tverrfaglige smerteklinikker kan søke om individuell stønad til opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, refusjonskode -71.

Fastleger kan søke om døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) til pasienter med en avklart smertetilstand.

For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg OMEQ og ved uavklart smertetilstand, må lege ved tverrfaglig smerteklinikk søke. Døgndoser som overstiger 300 mg OMEQ, dekkes ikke på blå resept.

Helfo har laget en løsning du kan bruke for å beregne hva pasientens dose tilsvarer i antall mg OMEQ.

 

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling

Med tverrfaglig smerteklinikk menes smerteklinikk ved et offentlig sykehus, eller en privat klinikk der minst én anestesiolog eller nevrolog og minst én psykiater eller psykolog, eller en med tilsvarende relevant utdanning (for eksempel psykiatrisk sykepleier eller kognitiv terapeut), utreder smerteproblematikk. Liste over tverrfaglige smerteklinikker finner du her

Les mer i Helsedirektoratets veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.

Hvis en klinikk eller avdeling på sykehus ikke står på Helfos liste over tverrfaglige smerteklinikker, men mener at de oppfyller kravene til dette, kan ansvarlig nevrolog eller anestesiolog fylle ut følgende skjema:

Erklæring om tverrfaglig smertebehandling (05-14.24), bokmål (PDF)

Skjemaet skal vurderes av Helfo. Utfylt skjema sendes til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Helfo vil gi tilbakemelding til søker om resultatet av vurderingen. Er klinikken/avdelingen en tverrfaglig smerteklinikk, vil den bli ført opp på Helfos liste. Nevrologer og anestesiologer ved godkjente klinikker, eller lege ved aktuell offentlig sykehusavdeling, kan deretter sende søknader om dekning av opioider for aktuelle pasienter.

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir.

Hvordan får du vite utfallet av søknaden?

Hvis søknaden er innvilget eller avslått automatisk, vil du se svaret umiddelbart i søknadsløsningen. Du kan bruke funksjonen for PDF eller utklipp for å lagre informasjonen i journalen, eller lage et kort journalnotat om utfallet. Dersom søknaden har gått til manuell behandling, kan du bruke søknadsløsningen for å se om pasienten har fått et vedtak. 

Pasienten får vedtaket på helsenorge.no, i elektronisk postkasse eller i posten. 

Apoteket har tilgang til en spørretjeneste som gjør at de kan se gyldige vedtak på aktuelt legemiddel så snart det foreligger. 

 

Opplysninger i søknaden for pasienten

Du skal oppgi preparatnavn og formulering for opioider som pasienten skal bruke. Oppgi også døgndose for all behandling med opioider, samlet for både fast dose og behovsdose. Vedtaket vil som hovedregel omfatte flere opioider og formuleringer. Du vil få veiledning underveis i søknadsprosessen. 

Les mer om å søke om vanedannende legemidler.

Vedtak og forskrivning

Fastlegen er hovedansvarlig for forskrivning og koordinering av behandling med opioider. Gyldige forskrivere blir oppgitt i vedtaket fra Helfo, og er begrenset til fastlege, andre leger ved samme legekontor, lege ved tverrfaglig smerteklinikk eller lege ved offentlig sykehusavdeling.

Pasienten får et vedtak for legemidler i ATC-gruppe NO2A. Hvis søknaden gjelder døgndose inntil 100 mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) per døgn, får pasienten innvilget 100 mg OMEQ per døgn. Ved søknader over 100 mg OMEQ per døgn, får pasienten vedtak med den døgndosen som er oppgitt i søknaden. Det gis ikke stønad til mer enn totalt 300 mg OMEQ per døgn. 

Hvis pasienten skal behandles med opioider gitt som infusjonsvæske, injeksjonsvæske, sublingvaltablett/resoriblett eller nesespray, må pasienten ha et eget vedtak om dette der legemidlet er navngitt. Det samme gjelder dersom pasienten skal bruke et legemiddel som ikke er markedsført i Norge.

Legen skal skrive døgndose på den blå resepten, og passe på at doseringen ikke overstiger døgndosen som er oppgitt i vedtaket.

I noen tilfeller kan det være nødvendig med høyere dosering enn det pasienten har fått innvilget fra Helfo. Da må legen skrive ut en blå resept på den døgndosen som dekkes av vedtaket fra Helfo, og hvit resept for det som er over. Vær oppmerksom på at apoteket ikke kan utlevere opioider på blå resept dersom døgndosen på den blå resepten overstiger det som er oppgitt i vedtaket fra Helfo.

Smerter som skyldes aktiv kreftsykdom ved refusjonskode -71

Søknad om individuell stønad til smertestillende legemidler i reseptgruppe A og B ved smerter som skyldes aktiv kreftsykdom skal komme fra relevant autorisert spesialist eller lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Spesialist i allmennmedisin anses ikke som relevant spesialist i denne sammenhengen.

Pasienten får et vedtak som gjelder for flere markedsførte legemidler med opioider, begrenset til den døgndosen legen oppgir i søknaden.

Palliativ behandling i livets sluttfase – refusjonskode -90

Alle leger kan fortsatt søke om individuell stønad til legemidler i reseptgruppe A og B til palliativ behandling i livets sluttfase (refusjonskode -90). Dette gjelder legemidler som ikke er forhåndsgodkjent på blå resept, § 2.

Søknadsskjemaer for personer uten fødselsnummer eller d-nummer

Pasient uten fødselsnummer/d-nummer - Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler (05-14.29), bokmål (pdf)

Pasient utan fødselsnummer/d-nummer - Søknad om dekning av utgifter til vanedannande legemiddel (05-14.29), nynorsk (pdf)

 

 

 

Først publisert: 24.06.2020 Sist faglig oppdatert: 31.05.2021 Se tidligere versjoner