Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til næringsmidler

For at pasienten skal få dekket utgifter til næringsmidler på blå resept, må du som lege søke om individuell stønad.

Du kan søke om stønad til næringsmidler for pasienten din hvis sykdommen er omfattet av § 6 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). 

For at pasienten skal få stønad til næringsmidler, må

 • sykdommen ha gått inn i en langvarig fase (livet ut eller mer enn to år)
 • det være behov for langvarig bruk (minst tre måneder i løpet av ett år)

Hvis behovet for næringsmidler skyldes hyperemesis gravidarum, gjelder ikke disse kravene.

Krav om resept

Utgifter til næringsmidler kan bare dekkes når næringsmidlet er kjøpt etter resept. Dette gjelder også i tiden før pasienten har mottatt vedtak fra Helfo.

Hvem kan søke om stønad til næringsmidler?

Søknad om individuell stønad til næringsmidler på blå resept skal komme fra en lege. 

Som hovedregel dekkes næringsmidler som er oppført i Helfos produkt- og prislister. Hvis pasienten har behov for andre næringsmidler, må søknaden komme fra en spesialist i sykdommens fagfelt eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir.

Hvordan får du vite utfallet av søknaden? 

Hvis søknaden er innvilget eller avslått automatisk i den nye søknadsløsningen, vil du se svaret umiddelbart. Du kan bruke funksjonen for PDF eller utklipp for å lagre informasjonen i journalen, eller lage et kort journalnotat om utfallet. Dersom søknaden har gått til manuell behandling, kan du bruke søknadsløsningen for å se om pasienten har fått et vedtak. 

Pasienten får vedtaket på helsenorge.no, i elektronisk postkasse eller i posten. 

Apotekene, bandasjistene og de kliniske ernæringsfysiologene har tilgang til en spørretjeneste som gjør at de kan se gyldige vedtak på næringsmidler så snart det foreligger. 

Retningslinjer for stønad

Helfo kan dekke utgifter til næringsmidler ved flere tilstander. Dette gjelder blant annet ved

 • laktoseintoleranse eller melkeproteinallergi/-intoleranse hos barn under 10 år. Det stilles som hovedregel krav til at dette skal være påvist med eliminasjons-/provokasjonstest, eller andre relevante tester.
 • behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett)
 • metabolske sykdommer

Dersom du søker på grunn av underernæring/vekttap er det særlig viktig at du

 • opplyser om pasienten har en underernæringsdiagnose (moderat eller alvorlig underernæring eller risiko for underernæring), og hvilke diagnosekriterier som er oppfylt
 • opplyser om det er sykdom som er årsak til ernæringssvikten/underernæringen
 • bekrefter at de første fire trinnene i ernæringstrappen er gjennomført, og begrunner hvis noen av trinnene ikke er aktuelle. Dette innebærer vurdering av tiltak knyttet til følgende trinn:
 • gir nødvendige opplysninger som beskriver ernæringssvikten, for eksempel
  • ISO-KMI (før og nå)
  • ufrivillig vekttap over en periode (minst 3-6 måneder) 
  • andre forhold som påvirker næringsbehovet 
  • hvorfor pasienten ikke kan spise eller nyttiggjøre seg vanlig mat

Det er utviklet en rekke verktøy for å identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko/underernæring. 

Diagnostiske verktøy:

 • NRS 2002 – anbefalt til bruk i sykehus fordi den kartlegger både ernæringsmessig risiko og grad av sykdomsmetabolisme
 • MUST - egnet i både spesialist- og primærhelsetjenesten
 • MNA – anbefalt brukt for eldre over 65 år
 • Ernæringsjournal- kartlegging av ernæringsstatus i sykehjem og i hjemmetjenesten
 • SGA - ved SGA grad B er pasienten i ernæringsmessig risiko
 • Percentilkurve  for barn  

Kravene til søknadsopplysninger er basert på Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

Når du søker, vil du få veiledning om hvilke opplysninger søknaden skal inneholde.

Vedtak og forskrivning

Pasienten får et vedtak på § 6 punkt 1 og 4 eller etter § 6 punkt 2. Vedtaket er tidsbegrenset til maksimalt tre år.

Pasienten må ha gyldig resept, og skal vise vedtaket på apoteket eller hos bandasjisten ved kjøp av næringsmidler.

I Blåreseptsøknad i tjenesteportalen vil du få beskjed hvis pasienten allerede har et gyldig vedtak. Apotekene og bandasjistene har også tilgang til dette i en egen spørrefunksjon. 

Du forskriver næringsmidler på det aktuelle punktet i § 6 som er knyttet til tilstanden pasienten har. 

Du som lege skal som hovedregel forskrive næringsmidler på høyeste nivå, for eksempel «601 Næringsmidler ved diverse tilstander». Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for behandling med melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder:

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 1:

 • 6010702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 2:

 • 6020602 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

Næringsmiddel, § 6 forskriftspunkt 4:

 • 6040702 Melkeerstatninger - frie aminosyrer, andre proteinkilder

I praksis betyr dette at du må skrive spesifisert resept dersom pasienten må behandles med melkeerstatninger basert på frie aminosyrer eller andre proteinkilder. Disse produktene kan ikke utleveres uten at artikkelgruppen er oppgitt på resepten.

For forskriftspunkt 3, Føllings sykdom, skal du ikke søke, men forskrive næringsmidler som står i produkt- og prislisten (hjemmel 603), direkte på blå resept.

Søknadsskjemaer for personer uten fødselsnummer eller d-nummer

Pasient uten fødselsnummer/d-nummer - Søknad om dekning av utgifter til næringsmiddel (05-14.28), bokmål (pdf)

Pasient utan fødselsnummer/d-nummer - Søknad om dekning av utgifter til næringsmiddel (05-14.28),nynorsk (pdf)

 

Først publisert: 06.07.2020 Sist faglig oppdatert: 01.09.2021 Se tidligere versjoner