Blåreseptordningen - forhåndsgodkjent og individuell stønad

Du som er lege, kan forskrive en rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept. For næringsmidler og ikke-forhåndsgodekjente legemidler kan du søke om individuell stønad.