Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik søker du om plass på produkt- og prislistene

Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan søke om plass på produkt- og prislistene, om hvilke produkter som er på listene, og om hvordan du søker.

Hvilke produkter er på listene?

Blåreseptforskriften § 5-14 og rundskriv til § 5-14 stiller noen grunnleggende krav til medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept:

 • Produkter på blå resept skal brukes utenfor institusjon (sykehus og lignende).
 • Produktet skal være ment til behandling av sykdom som har gått inn i en langvarig fase.

Se forskrift og rundskriv her:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

§ 5 Medisinsk forbruksmateriell

Produkt- og prislistene som Helfo utarbeider, viser hvilke produkter pasienten kan få på blå resept. Produkt- og prislister for medisinsk forbruksmateriell omfatter følgende medisinske tilstander:

 1. inkontinens
 2. urinretensjon
 3. strupeopererte
 4. diabetes
 5. stomi
 6. blødere
 7. lungesykdom
 8. veksthormonforstyrrelse
 9. nyretransplanterte
 10. hoftebeskyttere
 11. glukosemåling ved intravenøs ernæring
 12. tuberkulosebehandling
 13. epidermolysis bullosa (EB)
 14. Måle- og administrasjonsutstyr (ny produktliste fra 1. januar 2016)

§ 6 Næringsmidler

Produkt- og prislister for næring​smidler omfatter følgende medisinske tilstander: 

 1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer, samt stoffskiftesykdom og behandlingsrefraktær epilepsi.
 2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller allergi hos barn under 10 år.
 3. Fenylketonuri.
 4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

 

Først publisert: 21.02.2019 Sist faglig oppdatert: 22.11.2022 Se tidligere versjoner