Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legemidler på blå resept – når må du søke og når kan du forskrive direkte?

Det er viktig at du som lege er sikker på når du kan forskrive et legemiddel direkte på blå resept, og når du må sende søknad om individuell stønad.

Helfo har laget en plakat for "når du må søke om blå resept, eller når du kan forskrive direkte". Se den ved å trykke på bildet nedenfor.

​  Klikk for å se plakaten i full størrelse  ​
​ Klikk for full størrelse

Her finner du mer om forskrivning av en rekke legemidler og medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept.

Her finner du mer om søknad om individuell stønad.

Søker du om individuell stønad, er det viktig at du oppgir all nødvendig informasjon i søknaden, slik at den blir behandlet uten forsinkelser. Vedlegg 1 til folketrygdloven § 5-14 gir deg en oversikt over opplysningene Helfo trenger for å få behandlet søknaden: 

vedlegg 1 til folketrygdloven § 5-14

Her finner du mer om vilkårene for individuell stønad til opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Gjør du disse feilene?

Når en søknad mangler vesentlig informasjon, må Helfo kontakte legen som har sendt søknaden, for å innhente informasjonen som mangler. Typiske mangler er: 

  • manglende/unøyaktig diagnosekode.
  • manglende informasjon om hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt, og hvorfor disse ikke kan benyttes.
  • at fastlegen søker om for høy døgndose  av opioider. Bruk omregningstabellen for å beregne dosen i antall mg orale morfinekvivalenter.
  • at pasienten trenger et legemiddel som følge av en yrkesskade, og at det ikke er dokumentert i søknaden at yrkesskaden er godkjent av NAV.

Dersom du passer på dette når du søker, slipper du merarbeid, og pasienten får raskere svar.

Elektroniske søknader

I dag blir cirka fem prosent av legemiddelsøknadene automatisk behandlet, og andelen er økende. En forutsetning for at søknader skal kunne behandles automatisk, er at de blir sendt elektronisk, noe 80 prosent av alle søknader blir. Dersom en søknad blir automatisk behandlet, kan pasienten i noen tilfeller motta vedtaket allerede neste dag.

Plakat "Skrive direkte på blå resept, eller søke Helfo først?"

legemiddel

Først publisert: 12.04.2019 Se tidligere versjoner