Utbetalingsdatoar for oppgjer med trekk

Oppgjer til helseaktørar med trekk vert utbetalt tre gongar per månad.

Utbetalingane vert køyrt følgjande datoar: 

 

 • 02., 10. og 18. desember 2020
 • 04., 11. og 19. januar 2021 
 • 02., 10. og 19. februar 2021 
 • 02., 11. og 19. mars 2021 
 • 06., 12. og 20. april 2021 
 • 03., 11. og 18. mai 2021 
 • 01., 09. og 18. juni 2021 
 • 02., 09. og 19. juli 2021 
 • 03., 10. og 19. august 2021 
 • 02., 10. og 20. september 2021 
 • 01., 11. og 19. oktober 2021 
 • 02., 10. og 19. november 2021 
 • 01., 10. og 17. desember 2021 


Helseaktør vil motta betaling i bank eit par verkedagar etter køyringsdato.

Først publisert: 27.09.2019