Utbetalingsdatoar for oppgjer med trekk

Oppgjer til helseaktørar med trekk vert utbetalt tre gongar per månad.

Utbetalingane vert køyrt følgjande datoar: 


•    02., 10. og 20. januar 2020

•    03., 10. og 20. februar 2020

•    02., 10. og 19. mars 2020

•    02., 14. og 20.april 2020

•   04., 11. og 20. mai 2020

•   02., 10. og 19. juni 2020

•   02., 10. og 20. juli 2020

•   03., 10. og 19. august 2020

•  02., 10. og 21. september 2020

•  02., 09. og 19. oktober 2020

•  02., 10. og 19. november 2020

•  02., 10. og 18. desember 2020


Helseaktør vil motta betaling i bank eit par verkedagar etter køyringsdato.

Først publisert: 27.09.2019