Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik sender forsikringsselskaper inn refusjonskrav for utlegg de har hatt til helseutgifter for privatpersoner i utlandet

Forsikringsselskaper kan sende inn refusjonskrav digitalt for å få refundert utlegg de har hatt i forbindelse med privatpersoners helsetjenester.

​Det er ulike regler som gjelder for dette, avhengig av om helsehjelpen er gitt i EØS (folketrygdloven § 5-24a) eller utenfor EØS (folketrygdloven § 5-24). Det gjelder særlige regler for enkelte land, dette kan du lese om på helsenorge.no. 

Refusjonskrav må sendes innen 6 måneder fra hver enkelt behandlings-/utleveringsdato.

Send inn refusjonskrav

Den som skal sende inn refusjonskrav, må enten være registrert som daglig leder av virksomheten i Enhetsregisteret, eller ha fått tildelt rettighet i Altinn for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av virksomheten.

Før virksomheten sender inn krav, er det viktig at dere sjekker om utgiftstypen er innenfor Helfos stønadsområder. Se oversikt over stønadsområder og dokumentasjonskrav under.

Vedleggskrav for forsikringssaker etter folketrygdloven § 5-24

Følgende må legges ved:

 • Fullmakt for overdragelse av krav fra forsikringstaker til selskapet som skal motta utbetalingen. Fullmakten må være signert av forsikringstaker.
 • Søknadsskjema med signatur fra forsikringstaker.
 • Original spesifisert faktura fra behandlende institusjon og eventuelt mellomledd (agent/alarmsentral).
 • Original kvittering eller bankutskrift som viser at helsehjelpen er betalt i alle ledd.
 • Henvisning, dersom det kreves henvisning for tilsvarende behandling i Norge.
 • Kopi av epikrise/journalen fra behandlingsinstitusjonen. Det må stå beskrevet hvilken diagnose og hvilken behandling pasienten har mottatt.
 • Ved legemidler: resept, kvittering fra apotek og pakning eller kopi av pakning som viser virkestoff.
 • Ved avledet rett til helsetjenester i utlandet: bekreftelse på at ektefelle er forsørget av medlem i folketrygden med helserettigheter i utlandet. Dersom ektefelle jobber, må det legges ved dokumentasjon om inntekt.

All dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Dersom dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be om å få disse oversatt, om nødvendig av en statsautorisert translatør. Dere må betale for oversettelsen. Hvis dere legger ved oversettelse, må dere også legge ved originalen.

Vedleggskrav for forsikringssaker etter folketrygdloven § 5-24 a

Følgende må legges ved:

 • Fullmakt for overdragelse av krav fra forsikringstaker til selskapet som skal motta utbetalingen. Fullmakten må være signert av forsikringstaker.
 • Søknadsskjema med signatur fra forsikringstaker.
 • Original spesifisert faktura fra behandlende institusjon og eventuelt mellomledd (agent/alarmsentral).
 • Original kvittering eller bankutskrift som viser at helsehjelpen er betalt i alle ledd.
 • Henvisning, dersom det kreves henvisning for tilsvarende behandling i Norge.
 • Ved behandling utenfor sykehus: navn på helsepersonell som utførte helsetjenesten og adresse på behandlingsstedet.
 • Ved sykehusbehandling: epikrise fra behandlingsinstitusjonen.
 • Ved ambulanseutgifter: Det må gå frem av dokumentasjon i saken at det var et behov for øyeblikkelig hjelp. For å kunne ta stilling til refusjon for antall kjørte kilometer i tillegg til takst må det være opplysninger i saken om antall kjørte kilometer.
 • Ved legemidler: resept, kvittering fra apotek og pakning eller kopi av pakning som viser virkestoff.

All dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Dersom dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be om å få disse oversatt, om nødvendig av en statsautorisert translatør. Dere må betale for oversettelsen. Hvis dere legger ved oversettelse, må dere også legge ved originalen.

Først publisert: 26.04.2019 Sist faglig oppdatert: 13.05.2022 Se tidligere versjoner