Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik sender kurssenter refusjonskrav

Refusjonskrava de sender til Helfo, skal som hovudregel sendast via Altinn.

Utbetaling og fristar

Refusjonskravet må settast fram innan seks månader etter behandlingsdato for at de skal få utbetalt oppgjeret. Fristen vert rekna frå utløpet av behandlingsmånaden.

Helfos frist for å betale ut oppgjeret er 30 dagar frå kravet vart motteke.

Slik sender de refusjonskrav via Altinn

Den som skal sende inn refusjonskrav, må enten være registrert som dagleg leiar av verksemda i Einingsregisteret, eller ha fått tildelt rettar i Altinn  for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av verksemda.

Dokumentasjon for kravet med namn på pasient, fødselsnummer, tid for opphaldet og kravbeløp, må vere tilgjengeleg for å laste opp digitalt slik at det kan leggast ved Altinn-skjemaet ved innsending.

Først publisert: 12.02.2020 Sist fagleg oppdatert: 14.02.2020 Sjå tidlegare versjonar