Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik dokumenterer helseaktører refusjonskrav

Når du sender refusjonskrav, er det viktig at du kan dokumentere at refusjonsvilkåra er oppfylte. Då sikrar du at Helfo kan kontrollere om refusjonskravet som er sett fram, er rett.

Ordninga med direkte oppgjer er tillitsbasert, og det er ditt ansvar å sørgje for at refusjonskrava dine alltid er i samsvar med gjeldande lov, forskrift og avtale. Helfo gjennomfører kontrollar av helseaktørar på fleire nivå. Kontrollane skal bidra til at refusjonen utbetalt frå Helfo er korrekt. Dette er med på å sikre at folketrygda sine midlar blir forvalta rett. Les meir om kontroll av refusjonskrav.

Krav til dokumentasjon

Det er viktig at du kan dokumentere at refusjonsvilkåra er oppfylte når du sender refusjonskrav. Då sikrar du at Helfo kan kontrollere om refusjonskravet som er sett fram, er rett.

Du må dokumentere alle behandlingar/konsultasjonar for kvar pasient. Dette gjer du på enklast og best vis i pasientjournal.

Du må setje deg godt inn i krava til dokumentasjon.

Helfo vurderer det slik at du har dokumentert tilstrekkeleg dersom du oppfyller krava i følgjande forskrifter:

forskrift om pasientjournal §§ 6-8

lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) §§ 39 og 40

Først publisert: 21.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 07.12.2021 Sjå tidlegare versjonar