Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Retting av rekningar som er registrert i EPJ-system

Retting av rekningar som er registrert i EPJ-system

Retting av avvist rekning:

Har du sendt Helfo ei rekning og fått den avvist på grunn av feil som til dømes

 • feil takst
 • ulovleg takstkombinasjon
 • feil behandlingsdato eller klokkeslett
 • feil diagnose
 • eller av ein annan årsak

Då kan du gjere følgjande:

 • Korrigere rekninga og sende den inn på nytt.

Du sender inn den korrigerte rekninga så snart som mogleg. Fristen for å sende inn er seks – 6 - månader etter utgangen av den månaden behandlinga di fann stad. Dersom du meiner at ei rekning er avvist av Helfo ved ein feil, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er seks – 6 – veker frå du fekk vedtaket.

Retting av godkjent rekning:

Har du sendt Helfo ei rekning og fått den godkjent, men oppdagar i ettertid at rekninga var feilaktig framsett eller inneheldt feil som til dømes

 • feil takst
 • feil behandlingsdato eller klokkeslett
 • feil diagnose
 • eller av ein annan årsak

Då kan du gjere følgjande:

 • Annullere rekninga i EPJ-systemet ditt og send annullering i refusjonskravet/oppgjer til Helfo.
 • Når dette er gjort kan du sende ny, korrekt rekning til Helfo – dersom det er aktuelt. Dette er ikkje nødvendig dersom heile rekninga var feilaktig kravd.

Ei slik korrigering kan berre gjerast innanfor same praksis. Beløpet på annullert rekning vil gå i frådrag på neste oppgjer/utbetaling du får frå Helfo. Grunnen til at annullert rekning går i frådrag er at den blei utbetalt då den vart godkjent.

Du sender inn den nye rekninga så snart som mogleg. Fristen for å sende inn er seks – 6 - månader etter utgangen av den månaden behandlinga di fann stad.