Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Retting av feil i enkeltrekningar frå apotek og bandasjist

Du kan rette opp feil i rekningar som blir avvist av Helfo.

Avviste rekningar

Utbetalingsvedtaket gir informasjon om det er nokon av rekningane i refusjonskravet du har sendt til Helfo, som er avvist på grunn av feil. Her er nokre eksempel på vanlege feil:

  • resepten er foreldet
  • feil oppgitt egenandelsfritak
  • pasientens fødselsnummer er forskjellig fra fødselsnummeret fra resepten
  • manglende opplysninger på regninger som gjør at Helfos automatiske kontrollprogram ikke kan vurdere om regningen er korrekt

Rekningar med slike feil må du korrigere og sende inn på nytt så snart som mogleg for at pasienten skal få godkjent eigendelen i frikortoppteninga.

Refusjonskravet blir likevel ikkje forelda før det har gått 3 år frå dato på utbetalingsvedtaket.

Dersom du meiner at du feilaktig har fått avvist ei rekning kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er 6 veker frå du mottok vedtaket.

Eksempel på avvisningsårsaker

Avvisningsårsak: «Pasienten er registrert som avdød i Folkeregisteret»

Forklaring: Helfos kontrollprogram gir beskjed om at det er satt fram refusjonskrav for en pasient som er død. Foreldelsesfristen for døde er 12 dager.

Avvisningsårsak: «Egenandelspørringen har ikke bekreftet egenandelsfritak på grunn av frikort eller minstepensjon»

Forklaring: Helfos kontrollprogram gir beskjed om at det er satt fram refusjonskrav med oppgitt egenandelsfritak for en pasient som ikke har egneandelsfritak.

 

Først publisert: 22.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 07.10.2019 Sjå tidlegare versjonar