Retting av feil i enkeltrekningar frå kommune

Dersom kommunen får avvist enkeltrekningar i refusjonskravet, kan rekningar med feil rettast opp og sendast inn på nytt.