Retting av feil i enkeltrekning frå ortoptist

Du kan rette opp feil i rekningar som blir avvist av Helfo.

Avviste rekningar

Utbetalingsvedtaket gir informasjon om det er nokon av rekningane i refusjonskravet du har sendt til Helfo, som er avvist på grunn av feil. Her er nokre eksempel på vanlege feil:

  • manglende henvisning fra spesialist
  • feil eller manglende klokkeslett på regningen

Rekningar med slik feil kan du korrigere og sende inn på nytt innan 3 år frå dato på utbetalingsvedtaket.

Dersom du meiner at du feilaktig har fått avvist ei rekning kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er 6 veker frå du mottok vedtaket.

Først publisert: 25.04.2019