Om utbetaling frå Helfo til kommune

Etter at kommunen har sendt inn et refusjonskrav til Helfo, og det er utbetalt, vil de få eit utbetalingsvedtak.