Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om utbetaling frå Helfo til apotek og bandasjist

Etter at de har sendt inn refusjonskrav til Helfo, og dette er utbetalt, vil de få eit utbetalingsvedtak.

Etter at du har sendt refusjonskravet ditt til Helfo blir det gjennomført automatisk kontroll av kravet. Når kravet er ferdig kontrollert, vert oppgjeret sendt til utbetaling. Utbetalingsvedtaket blir sendt ut når pengane går inn på bankkonto.

Oversikt over dine krav

Dersom du er usikker på om kravet ditt er motteke i Helfo, eller om du av andre årsaker ynskjer oversikt over status på innsendte oppgjerskrav, finn du oversikt over desse i tenesteportalen for helseaktørar.

Eksempel på statusar:

  • Godkjent – betyr at refusjonskravet er godkjent og sendt til utbetaling. Her kan vere avvik mellom krav og utbetaling, forklaring på differansen finn du i utbetalingsvedtaket
  • Praksisvalg – betyr at Helfo manuelt må kople kravet ditt til rett praksis i vårt fagsystem. 

Les om korleis du finn og loggar på portalen her

 

Innsendingsoversikt.png

 

Utbetalingsvedtak

Vedtaket gir opplysningar om kva du har fått utbetalt i refusjon frå Helfo, og kva konto pengane har gått inn på.

Utbetalingsvedtaket gir også informasjon om takstbruken din og korleis den er samanlikna med andre i di yrkesgruppe. Du får også informasjon i vedtaket om det er nokon av rekningane du har sendt til Helfo som er avvist på grunn av feil.

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å sette fram klage er 6 veker frå du fekk vedtaket.  

Husk at du kan be om å få vedtak frå Helfo på e-post. Sørg for å oppdatere e-postadressa di i Altinn.

De kan lese om retting av feil i enkeltrekningar her.

Først publisert: 29.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 30.09.2019 Sjå tidlegare versjonar