Om utbetaling frå Helfo til apotek og bandasjist

Etter at de har sendt inn refusjonskrav til Helfo, og dette er utbetalt, vil de få eit utbetalingsvedtak.

Etter at du har sendt refusjonskravet ditt til Helfo blir det gjennomført automatisk kontroll av kravet. Når kravet er ferdig kontrollert, vert oppgjeret sendt til utbetaling. Utbetalingsvedtaket blir sendt ut når pengane går inn på bankkonto.

Utbetalingsvedtak

Vedtaket gir opplysningar om kva du har fått utbetalt i refusjon frå Helfo, og kva konto pengane har gått inn på.

Utbetalingsvedtaket gir også informasjon om takstbruken din og korleis den er samanlikna med andre i di yrkesgruppe. Du får også informasjon i vedtaket om det er nokon av rekningane du har sendt til Helfo som er avvist på grunn av feil.

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å sette fram klage er 6 veker frå du fekk vedtaket.  

Husk at du kan be om å få vedtak frå Helfo på e-post. Sørg for å oppdatere e-postadressa di i Altinn.

De kan lese om retting av feil i enkeltrekningar her.

Først publisert: 29.03.2019