Oppgjer for helseaktør

Når du har fylt ut rekningsinformasjon og sendt inn refusjonskravet, vil du få eit vedtak frå Helfo med informasjon om utbetalinga.