Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Unntak frå kravet om å sende refusjonskrav elektronisk over linje

Hovudregelen er at du som helseaktør skal sende refusjonskravet ditt elektronisk til Helfo over linje. Det finns nokre unntak frå hovudregelen.

Unntaksreglar for behandling som ikkje er omfatta av frikortordninga

Her finn du oversikt over kva behandlargrupper som har lov til å sende manuelle refusjonskrav til Helfo:

vedlegg til vedlegg 1 til § 5-3 - vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør med manuelle krav.

Unntaksreglar for behandling som er omfatta av frikortordninga

Her finn du som er fysioterapeut, tannlege, tannpleiar, psykolog og lege informasjon om kven unntaka gjeld: 

forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)

Først publisert: 25.09.2020 Sist fagleg oppdatert: 06.01.2021 Sjå tidlegare versjonar