Språkarbeid i Helfo

Vi i Helfo har som mål å benytte et godt, klart og brukertilpasset språk i all vår informasjon – både i digitale tjenester, nett-tekster, rapporter og brev.

Et godt, klart og lett forståelig språk er viktig for å sikre at befolkningen blir informert om ordninger og tjenester de har rett på og behov for. Klart språk er også en del av omdømmebyggingen i Helfo. 

Helfo har en språkprofil. Dette er retningslinjer for hvordan vi skal skrive tekster. Vi har også et e-læringskurs som er basert på språkprofilen vår.

Her finner du Helfos språkprodukter:

Språkprofil Helfo bokmål (PDF)

Språkprofil Helfo nynorsk (PDF)

E-læringskurs i klarspråk

Først publisert: 06.12.2018