Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfos organisasjon

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten. Helfo skal forvalte rettigheter gitt gjennom bl.a. folketrygdlovens kapittel 5 (stønad ved helsetjenester) og bidra til god etterlevelse.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfos mål er å

 • gjøre hverdagen enklere for innbyggere og helseaktører gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive tjenester
 • videreutvikle effektiv forvaltning
 • sikre riktig bruk av helsetjenester gjennom høy etterlevelse hos innbyggere og helseaktører
   

Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører

Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører er delt inn i tjenesteområdene

 • servicetjenester
 • behandlingsrefusjon
 • legemidler og medisinsk forbruksmateriell

Helfos tjenester til innbyggerne er refusjon av utgifter til privatpersoner for legemidler og medisinsk forbruksmateriell og servicetjenester.

Helfos servicetjenester til innbyggerne er

 • bytte av fastlege
 • frikort for helsetjenester
 • Europeisk helsetrygdkort
 • fritt behandlingsvalg
 • pasientformidling ved fristbrudd
 • brukerstøttefunksjon for alle tjenester på helsenorge.no
 • informasjonstelefon om korona
 • (nasjonalt kontrollsenter for innreisende – kun i beredskap)

Helfos tjenester til helseaktører er 

 • refusjon av utgifter til helseaktører for pasientbehandling
 • veiledning til helseaktører på nett og telefon

Helseaktører finner informasjon om Helfos tjenester her på helfo.no. Innbyggere finner informasjon og selvbetjeningsløsninger på helseportalen helsenorge.no
 

Digitalisering har gitt enklere og raskere tjenester fra Helfo

Stadig flere privatpersoner slipper å legge ut og søke om refusjon, får avklart sine rettigheter umiddelbart og benytter våre selvbetjeningsløsninger. 

Privatpersoner får enkelt det de har krav på:

 • større grad av likebehandling
 • raskere behandling av blåreseptsøknader
 • digitalt frikortbevis, og frikortvedtak fra Helfo på helsenorge.no

Helseaktører kan bruke mindre tid på administrasjon nå enn tidligere:

 • mer effektive søknadsprosesser og støtte til riktige søknader
 • enklere regelverk og tjenester
 • enklere retting av formalfeil i oppgjørskrav
 • kan slå opp tidligere vedtak og saldo

I 2021 ble blåreseptløsningen tatt i bruk av tilnærmet alle leger, og har automatisert store deler av Helfos saksbehandling. Mer automatisering og mindre manuell saksbehandling gir også Helfo en mer effektiv forvaltning.

Les mer om Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører i våre årsrapporter.
 

Helfos kontorstruktur

I perioden 2018–2021 har Helfo fått ny kontorstruktur, og antall kontorsteder er redusert fra 22 til 6.

Helfo har kontorsteder i

 • Tønsberg
 • Fredrikstad
 • Sola
 • Ørsta
 • Mo i Rana
 • Kirkenes 

Helfos organisering

Last ned Helfos organisasjonskart i pdf.

Helfo saksbehandling og utbetaling

Helfo saksbehandling og utbetaling behandler krav om refusjon av utgifter til helsetjenester til innbyggere og helseaktører.

 • Helfo dokumentsenter har ansvar for postmottak,  retningslinjer for dokumenthåndtering, skjema og brevmaler samt tilgangsadministrasjon for Helfo.
 • Helfo behandlingsrefusjon administrerer avtaler og oppgjør mellom Helfo og helseaktørene. Avdelingen har i tillegg ansvar for behandling av søknader om støtte til helsetjenester fra private brukere.
 • Helfo legemidler og utstyr behandler søknader om dekning av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell som ikke automatisk omfattes av blåreseptordningen. Avdelingen behandler også søknader etter reglene for yrkesskade.
 • Helfo utland behandler søknader om støtte til behandlinger som er utført i utlandet, og oppgjør mellom landene innenfor EØS.

Helfo kommunikasjon og servicetjenester

Helfo kommunikasjon og servicetjenester har ansvar for 

 • informasjon om helsetjenester og selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler for innbyggere og helseaktører
 • veiledning og brukerstøtte i betjente kanaler

Styringslinjen forvalter også områder og tjenester i fristbruddordningen og ordningen fritt behandlingsvalg.

 • Helfo kommunikasjon har ansvar for samfunnskontakt og media, innhold i digitale kanaler og brukerinnsikt.
 • Helfo servicetjenester har ansvar for å gi veiledning og brukerstøtte på helsenorge.no, og for beredskapstjenester knyttet til Helsedirektoratet og Direktoratet for stråling og atomsikkerhet.
 • Helfo veiledning har ansvar for veiledning om regelverk, takstbruk og direkteoppgjør overfor helseaktører.
 • Helfo pasientformidling har ansvar for behandlingstilbud ved fristbrudd og for godkjenning og oppfølging av leverandører som ønsker å bli eller er en del av ordningen fritt behandlingsvalg. 
   

Helfo kontroll

Helfo kontroll har ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri i helserefusjonsordningen, og formidle kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.

Helfo kontroll består av tre seksjoner som jobber med etterkontroll. Etterkontroll er kontroll av behandlernes refusjonskrav etter utbetaling, samt forskrivning. Helfo kontroll er organisert i team og jobber gjennom prosessene «finne», «kontrollere» og «formidle». 
Helfo kontroll håndterer klager, innsyn, anmeldelser og gir bistand til politiet.  
 

Helfo virksomhetstjenester

Helfo virksomhetstjenester tilrettelegger for styring, drift og utvikling av Helfo.

 • Helfo regelverk, resultatstyring og HR-forvaltning
  • regelverksavklaring og -utvikling
  • virksomhetsoppfølging av resultater, risiko og strategiske initiativ
  • beredskap, personvern og informasjonssikkerhet
  • HMS, IA og arbeidsgiverfunksjon
 • Helfo tjeneste- og organisasjonsutvikling
  • strategi- og planarbeid
  • digitalisering
  • metode- og systemutvikling, analyse og statistikk
  • kontinuerlig forbedring av prosesser
  • strategisk kompetansestyring
 • Helfo økonomi- og driftstjenester
  • budsjett, regnskap og lønn
  • anskaffelser, innkjøp, bygg, og IKT-utstyr
  • produkt- og prislister

Helfos årsrapporter

Årsrapport for Helfo 2021

Årsrapport for Helfo 2020

Årsrapport for Helfo 2019

Årsrapport for Helfo 2018

Årsrapport for Helfo 2017 (PDF)

Årsrapport for Helfo 2016 (PDF)

Årsrapport for Helfo 2015 (PDF)

Årsrapport for Helfo 2014 (PDF)

 

 

Se annen informasjon om Helfo som organisasjon.

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 12.04.2022 Se tidligere versjoner