Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfos organisasjon

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Vårt samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo forvalter årlig om lag 35 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester. Helfo er i en omstillingsprosess for å møte stadig raskere endringer i samfunnet og økte forventninger om brukertilpassede, digitale tjenester.

Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører

 • Refusjon av utgifter til helseaktører for pasientbehandling.
 • Refusjon av utgifter til innbyggere for legemidler og medisinsk forbruksmateriell.
 • Helfo gir veiledning til brukerne på nett og på telefon.

Helseaktører finner informasjon om Helfos tjenester her på helfo.no. Innbyggere finner informasjon og selvbetjeningsløsninger på helseportalen helsenorge.no

Helfos servicetjenester for innbyggerne omfatter følgende:

 • Bytte fastlege
 • Frikort for helsetjenester
 • Europeisk helsetrygdkort
 • Fritt behandlingsvalg
 • Pasientformidling ved fristbrudd

Enklere digitale tjenester – raskt, enkelt og riktig

Digitalisering er et viktig hjelpemiddel for å videreutvikle Helfos tjenester. Helfo har sammen med Helsedirektoratet startet et utviklingsprogram for å tilby våre brukere enklere digitale tjenester gjennom en digital forvaltning.  

Innbyggere og helseaktører skal i størst mulig grad være ivaretatt med automatiserte rettigheter og nettbaserte tjenester, og utover dette kunne selvbetjene sin helsehverdag på en enkel måte.

Helfos nye kontorstruktur

Helfo er i en omstillingsprosess for å møte stadig raskere endringer i samfunnet og økte forventninger om brukertilpassede, digitale tjenester. Regjeringen har besluttet at vi fra 2021 skal ha kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Helfos organisering

Last ned Helfos organisasjonskart i pdf.

Helfo saksbehandling og utbetaling

Helfo saksbehandling og utbetaling behandler krav om refusjon av utgifter til helsetjenester til innbyggere og helseaktører.

 • Helfo dokumentsenter har ansvar for postmottak,  retningslinjer for dokumenthåndtering, skjema og brevmaler og tilgangsadministrasjon for Helfo.
 • Helfo behandlingsrefusjon har administrasjon av avtaler og oppgjør mellom Helfo og helseaktørene. Avdelingen har i tillegg ansvar for behandling av søknader om støtte til helsetjenester fra private brukere.
 • Helfo legemidler og utstyr jobber med behandling av søknader om dekning av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell som ikke automatisk blir omfattet av blåreseptordningen.
 • Helfo utland jobber med søknader om støtte til behandling utført i utlandet, og oppgjør mellom landene innenfor EØS.

Helfo kommunikasjon og servicetjenester

Helfo kommunikasjon og servicetjenester har ansvar for

 • informasjon om helsetjenester og selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler for innbyggere og helseaktører
 • veiledning og brukerstøtte i betjente kanaler

Styringslinjen forvalter også områder og tjenester i fristbruddordningen og ordningen fritt behandlingsvalg.

 • Helfo kommunikasjon har ansvar for samfunnskontakt og media, innhold i digitale kanaler og brukerinnsikt.
 • Helfo servicetjenester har ansvar for å gi veiledning og brukerstøtte på helsenorge.no.
 • Helfo veiledning har ansvar for veiledning om regelverk, takstbruk og direkteoppgjør overfor helseaktører.
 • Helfo pasientformidling har ansvar for behandlingstilbud ved fristbrudd og for godkjenning og oppfølging av leverandører som ønsker å bli eller er en del av ordningen fritt behandlingsvalg.

Helfo kontroll

Helfo kontroll har ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri i helserefusjonsordningen, og for å formidle kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.

Styringslinjen består av tre seksjoner som jobber med etterkontroll gjennom prosessene "finne, kontrollere og formidle". 

Etterkontroll betyr kontroll av rettmessigheten til refusjonskravene etter at det er fattet et vedtak om utbetaling. Helfos etterkontrollvirksomhet er teamorganisert, og ulike team har ansvar for de ulike stegene i prosessene. Styringslinjen håndterer klager, innsyn og anmeldelse og gir bistand til politiet ved behov. 

Helfo virksomhetstjenester

Helfo virksomhetstjenester tilrettelegger for styring, drift og utvikling av Helfo.

 • Helfo regelverk, resultatstyring og HR-forvaltning
  • regelverksavklaring og -utvikling
  • virksomhetsoppfølging av resultater, risiko og strategiske initiativ
  • beredskap, personvern og informasjonssikkerhet
  • HMS, IA og arbeidsgiverfunksjon
 • Helfo tjeneste- og organisasjonsutvikling
  • strategi- og planarbeid
  • digitalisering
  • metode- og systemutvikling, analyse og statistikk
  • kontinuerlig forbedring av prosesser
  • strategisk kompetansestyring
 • Helfo økonomi- og driftstjenester
  • budsjett, regnskap og lønn
  • anskaffelser, innkjøp, bygg, og IKT-utstyr
  • produkt- og prislister

Helfos årsrapporter

Årsrapport for Helfo 2020

Årsrapport for Helfo 2019

Årsrapport for Helfo 2018

Årsrapport for Helfo 2017 (PDF)

Årsrapport for Helfo 2016 (PDF)

Årsrapport for Helfo 2015 (PDF)

Årsrapport for Helfo 2014 (PDF)

 

 

Se annen informasjon om Helfo som organisasjon.

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 15.02.2019 Se tidligere versjoner