Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkere

Det skal utføres tuberkulosekontroll (TBC) av alle asylsøkere i asylmottak, og det er viktig at svarene fra disse undersøkelsene blir videresendt og tilgjengelige for kommunelegen i kommunen der asylsøkeren oppholder seg.

​Det er etablert en ny opplysningstjeneste i Helfo som kan gi relevant helsepersonell tilgang til informasjon om hvilken kommune eller bydel asylsøkere oppholder seg i. Den enkelte asylsøkers bostedsadresse vil ikke bli oppgitt.

Opplysningstjenesten er basert på informasjonsutveksling mellom UDI og helsetjenesten, og gjelder KUN for oppfølging av tuberkuloseundersøkelser og ikke for annen helseinformasjon.

Ordningen vil gjøre det lettere for helsepersonell å sørge for at informasjon fra TBC-kontroll formidles videre til kommunelegen i kommunen asylsøkeren er bosatt.

Husk HPR-nummer

Det er bare helsepersonell med HPR-nummer som kan kontakte Helfo veiledning for helseaktører for å få informasjon for formidling av prøvesvar for tuberkulose.

Helsepersonell må identifisere seg med HPR-nummer.

Bare kontakt på telefon og i brev

Når helsepersonell med HPR-nummer ringer eller sender brev via vanlig postgang til Helfo, kan vedkommende få informasjon om asylsøkerens nåværende oppholdskommune.

Når du som er helsepersonell henvender deg til oss, må du oppgi asylsøkerens DUF-nummer eller D-nummer.

Dersom du sender brev til Helfo for å få informasjon om hvilken kommune asylsøkeren er bosatt i, må du merke brevet og konvolutten med «FLYT». Du må samtidig oppgi et verifiserbart telefonnummer som Helfo kan kontakte deg på.

Helfo presiserer at du som helsepersonell IKKE kan sende e-post til Helfo for å be om å få oppgitt oppholdskommune til asylsøker.

For å bruke tjenesten kontakter du Helfo veiledning for helseaktører på telefon 23 32 70 40

eller send post til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Først publisert: 12.04.2019 Se tidligere versjoner