Ny løsning for individuell søknad om stønad på blå resept fra 2020

Helsedirektoratet og Helfo lanserer tidlig i 2020 ny løsning for individuell søknad om stønad på blå resept. Løsningen skal gi gevinster både for pasient, lege og forvaltning.

Om ny løsning

Det er legen som må søke om individuell stønad på vegne av pasienten. Målet er at legen skal oppleve søknadsprosessen som enkel og lite tidkrevende. Dette sikres ved at vi i ny søknadsløsning legger opp til en trinnvis søknadsprosess hvor

  • legen slipper å sende inn unødvendige søknader – for eksempel får man tidlig i prosessen beskjed om det er krav om at søknad kommer fra spesialisthelsetjenesten, eller om bruker allerede har gyldig vedtak
  • kun felter/vilkår som er relevante for den aktuelle søknaden vises og må fylles ut
  • legen får presentert gjeldende regelverk tilpasset det enkelte feltet
  • det gis et umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller har gått videre til manuell saksbehandling i Helfo

Hva betyr dette for pasienten?

Med ny løsning vil legen og pasienten oppleve å få raskere svar på søknaden og større grad av likebehandling. Pasienter som må starte sin behandling umiddelbart, vil nå kunne slippe å betale full pris på apoteket i påvente av vedtak fra Helfo. Samfunnsgevinsten er en mer effektiv forvaltning og bedre håndtering av persondata.

Hvorfor ny løsning?

Dagens søknadsløsning er ikke god for verken lege, pasient eller Helfo. Manglende utfyllingsstøtte og et lite fleksibelt søknadsskjema gjør det vanskelig for legene å vite hvilken informasjon Helfo trenger. Dette medfører at legene i en del tilfeller bruker unødvendig tid på å fylle ut søknaden.

Når skal ny søknadsløsning tas i bruk?

Ny søknadsløsning planlegges lansert i løpet av februar 2020. Det pågår arbeid med å få løsningen integrert i legenes journalsystemer. Siden dette vil ta litt tid blir løsningen i første omgang gjort tilgengelig i en portal.

Leger som bruker elektronisk søknad via e-reseptløsningen (M2-søknad) oppfordres også til å bruke portalen, men kan i en overgangsperiode fortsette å bruke M2-søknad.
Etter overgangsperioden må legene sende søknad via portal inntil løsningen er integrert i legens EPJ-systemer. For allmennleger og privatpraktiserende avtalespesialister vil takst H1 (152 kr) for å fylle ut søknaden gjelde for søknader i ny løsning.

Har du lyst til å bidra til å gjøre løsningen så god som mulig?

Fra midten av november og frem mot lansering i februar 2020 skal et begrenset antall leger teste den nye løsningen. Innspill vi får i denne fasen, vil vi bruke til å optimalisere løsningen. Er du interessert i å bidra med å teste løsningen, ta kontakt med panel@helfo.no.

Teknisk spesifikasjon for EPJ-leverandører 

EPJ-leverandører kan lese teknisk dokumentasjon her.

Først publisert: 05.11.2019 Sist faglig oppdatert: 10.12.2019