Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept

En ny og bedre søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept, og ved yrkesskade, er nå tilgjengelig i en ny tjenesteportal. Tilbakemeldingene fra legene som har prøvd løsningen, er at den gir god veiledning og raskt svar.

Det er du som lege som må søke om individuell stønad på blå resept på vegne av pasienten din. Dette har du hittil kunnet gjøre enten elektronisk via e-reseptløsningen eller på papir. Disse søknadsløsningene er teknisk utdaterte og oppleves som lite brukervennlige. Derfor er det laget et nytt og bedre system.

Den nye tjenesteportalen er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo vil bli gjort tilgjengelig for ulike helseaktører. Blåreseptsøknad er den første tjenesten som er på plass. På sikt vil den nye blåreseptsøknaden også bli integrert i EPJ-systemene.

I denne videosnutten får du et innblikk i hvordan søknadsløsningen fungerer:


Slik tar du i bruk den nye søknadsløsningen

Er du tilknyttet Norsk Helsenett (NHN), oppfordres du til å ta den nye løsningen i bruk med en gang.

  • Du finner den nye portalen på https://portal.helsedirektoratet.no. NB! Du må være koblet til NHN for at lenken skal være aktiv.
  • Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Bank ID, Bank ID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.
  • Allmennleger og privatpraktiserende avtalespesialister kan ta takst H1 (152 kr) for å fylle ut søknaden.

Vil du prøve løsningen i vårt testmiljø?

Ønsker du å se hvordan løsningen virker, men har ingen pasient å søke om individuell stønad på vegne av akkurat nå? Da kan du prøve løsningen i vårt testmiljø.

Hva hvis du ikke har tilgang til NHN?

Hvis du ikke er tilknyttet NHN, er papirskjema eneste løsning. Papirskjema vil bli erstattet av en nettbasert løsning i løpet av tidlig høst 2020. Når denne løsningen er på plass, vil Helfo slutte å ta imot papirsøknader.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp eller opplever du tekniske problemer i bruk av tjenesten? Da kan du kontakte brukerstøtte gjennom Norsk Helsenett kundesenter:

Telefon: 24 20 00 00 (08.00–15.30 alle hverdager)
E-post: kundesenter@nhn.no

For faglige spørsmål og veiledning knyttet til helserefusjonsområdet kan du kontakte Helfos veiledningstjeneste:

Telefon: 23 32 70 40 (08.00–15.30 alle hverdager)

Du kan trygt bruke søknadsløsningen

I påvente av full integrering i EPJ-systemene kan du trygt ta i bruk den nye søknadsløsningen i portal. Du som lege er ikke er pålagt å søke via ditt journalsystem. Du ivaretar journalplikten ved at du på vanlig måte dokumenterer hvilke vurderinger som er gjort i forkant av en søknad, og ved at blåreseptløsningen tilbyr en PDF-kvittering som du kan velge å ta inn i journalen. Alternativt kan du selv gjøre et enkelt journalnotat om resultatet av søknaden.

Helsedirektoratets juridiske begrunnelse: I blåreseptforskriften § 3 fremgår det at det kan gis stønad etter individuell søknad for bruk som ikke er forhåndsgodkjent etter § 2. Individuell søknad utdypes i § 3 sjette ledd, der det fremgår at legen søker på vegne av pasienten, slik at søknadsretten ligger til pasienten. I sjuende ledd i samme bestemmelse er det fastslått at Helsedirektoratet bestemmer krav til utforming og innsending av søknad.

Bedre løsning for lege og pasient

Det er flere fordeler med ny søknadsløsning:

  • Du slipper å sende inn unødvendige søknader. Den nye løsningen vil gi deg tilbakemelding hvis pasienten allerede har et gyldig vedtak.
  • Du må kun fylle ut relevant informasjon for den konkrete søknaden. Gjeldende regelverk blir presentert for deg underveis i søknadsprosessen. Dette vil gi større effektivitet og bidra til å sikre større grad av likebehandling.
  • Du får umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller har gått videre til manuell saksbehandling i Helfo. Slik kan man unngå at pasienten, eller sykehusavdelingen der det er aktuelt, må betale full pris i påvente av vedtak.

I den nye søknadsløsningen er det laget spesialtilpassede søknadsskjemaer for en rekke legemidler og diagnoser. Løsningen kan uansett benyttes for alle legemidler og for næringsmidler. Hvis du skal søke om legemidler for yrkesskade, kommer det automatisk opp et skjema for dette.

For legemidler uten spesialtilpassede søknadsskjemaer vil feltene være tilpasset det generelle regelverket for blåreseptsøknader. I de tilfellene vil du også få presentert gjeldende regelverk underveis i søknadsprosessen.

Hvorfor er ikke løsningen i det elektroniske journalsystemet (EPJ)?

Løsningen gir så mange fordeler for lege, pasient og samfunnet at vi ikke kan vente med å ta den i bruk. Det er grunnen til at den i første omgang er tilgjengelig i den nye tjenesteportalen.

Helsedirektoratet samarbeider med helsesektoren om å få implementert løsningen i EPJ så fort som mulig. Signaler fra EPJ-leverandørene er at det likevel vil ta 1–3 år før journalsystemene er oppdatert. 

Teknisk informasjon

Tilkobling til Norsk Helsenett:

For å få tilgang til tjenestene i portalen må du være koblet til Norsk Helsenett. Portalen er ikke tilgjengelig på internett. Dersom du er koblet på Norsk Helsenett og likevel ikke får tilgang til portalen, ber vi om at du kontakter Norsk Helsenetts brukerstøtte.

Pålogging gjennom HelseID:

Tilgang til tjenester i portalen krever at du logger deg på gjennom HelseID, hvor du kan velge å logge deg på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4. Tjenester med lavere sikkerhetsnivå enn 4, eksempelvis MinID, vil ikke kunne benyttes

Nyere nettlesere:

Tjenestene i portalen er tilrettelagt for nyere nettlesere, og kan brukes med Internet Explorer 11, Safari 10.1, Microsoft Edge 15, Google Chrome 37, Firefox 31 og Opera 54 eller nyere. Dersom du benytter en eldre nettleser, ber vi om at du av sikkerhetshensyn oppgraderer til en nyere versjon for bruk av tjenestene.

Innsyn og logging:

Oppslag i tjenester som inneholder personinformasjon, vil logges i samsvar med krav om innsynslogging. For øvrig genererer portalen og de enkelte tjenestene anonymiserte trafikkdata og teknisk logginformasjon ved eventuelle feilsituasjoner.

Teknisk dokumentasjon for EPJ-leverandører 

EPJ-leverandører kan lese teknisk dokumentasjon her.

 

Først publisert: 05.11.2019 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020