Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Analyse- og kontrollrapporter fra Helfo

Helfo bidrar til at folketrygdens midler forvaltes riktig. Vi gjennomfører årlig ulike kontroller og analyser for å understøtte dette arbeidet. På denne siden finner du rapporter fra analyse- og kontrollarbeidet i Helfo.

​Helfos tiltak retter seg mot avgrensede fagområder, ulike helseaktører og brukere. Formålet er å gjøre det enklere for deg å etterleve regelverket og for oss å avdekke og rette opp feil raskt.

Leter du etter måltallsrapportene? De har skiftet navn til Statistikk og nøkkeltall.

2021

Statistikk og nøkkeltall for tannområdet i 2020

Statistikk og nøkkeltall for legeområdet i 2020

Statistikk og nøkkeltall for fysioterapiområdet i 2020

 

2020

Statistikk og nøkkeltall for tannområdet i 2019

Statistikk og nøkkeltall for legeområdet i 2019

Statistikk og nøkkeltall for fysioterapiområdet i 2019

Kontrollrapport: Mulige fiktive refusjonskrav, fysioterapeut 2020

 

2019

Kontrollrapport: Kontroll av tilstand 14, tannlege 2019

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet tannlege 2018 (pdf)

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet lege 2018

Kontrollrapport: Kontroll av takst 501, tannlege 2018

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2018 (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av krav for pasienter over 20 år, tannlege 2018 (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av henvisninger til kjeveortopedisk behandling, tannlege 2019 (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takst 14, lege 2019 (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takst 304, tannlege 2018 (pdf) 

Kontrollrapport: Kontroll av tilstand 15, tannlege 2018 (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takstene C34a-f for behandling i grupper, fysioterapeuter 2018 (pdf)

2018

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet tannlege 2017 (pdf)

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet fysioterapi (pdf)

Kontrollrapport: Forskrivning av legemidler med misbrukspotensial (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takst 304, tannlege (pdf))

Analyserapport: Måltall lege 2017 (pdf)

2017

Kontrollrapport: Kontroll av takst 701a, lege (pdf)  

Kontrollrapport: Kontroll av takst 2cd for lege 2016-2017 (pdf)

Analyserapport: Måltall tann 2016 (pdf)

Analyserapport: Måltall fysioterapeut 2016 (pdf)

Analyserapport: Måltall lege 2016 (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av forskrivning av liraglutid, lege (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takst 304, tannlege (pdf)

Resultat av Helfos kontroller i 2016 – og hva skjer i 2017?

Kontrollrapport: Forskrivning av testosteron på blå resept (pdf)

2016

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2016 - kontroll av lege (pdf)

Kontrollrapport: Kontroller av takst 615 for lege (pdf)

Kontrollrapport: Kartleggingskontroll av apotek - innsendte krav uten legeidentitet

Kontrollrapport: Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger (pdf)

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet lege (pdf)

Kontrollrapport: Kontroller av takst 2cd for lege (pdf)

Kontrollrapport: Forskrivning av lisdeksamfetamin på blåresept 2016 (pdf)

2015

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2015 - kontroll av apotek (pdf)

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2015 - kontroll av lege (pdf)

2014 og eldre

Analyserapport: Statistikk over allmennlegar sin takstbruk 2012 (pdf)

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2013 - kontroll av lege (pdf)

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2012 - kontroll av lege (pdf)

Kontrollrapport-Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2011- kontroll av lege (pdf)

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 28.06.2021 Se tidligere versjoner