Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedtaksspørring erstatter telefonitjeneste for apotek

Først publisert: 10.06.2020 Sist faglig oppdatert: 10.06.2020

Den nye vedtaksspørringen som Helsedirektoratet og Helfo lanserte i april, erstatter nå telefonitjenesten.

Les mer om den nye elektroniske vedtaksspørringen her.

I telefoniløsningen Helfo har i dag, er personvernet ikke godt nok ivaretatt. Vi kan derfor ikke fortsette denne praksisen. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kjedene og sykehusapotekene er følgende besluttet:

  1. Helfo avvikler eget tastevalg for apotek/bandasjist i sin telefonitjeneste fra 19. juni
  2. Gjennom den ordinære helseaktørlinja vil Helfo i en overgangsfase besvare             
    • henvendelser fra bandasjister og bandasjistavdelinger om vedtak
    • henvendelser fra apotek og bandasjister om vedtak eldre enn 2015
    • henvendelser fra apotek og bandasjister om vedtak dersom vedtaksspørringen ikke er tilgjengelig (for eksempel på grunn av vedlikehold)

Vi understreker at ansvaret for å framvise vedtak fortsatt ligger hos kunden, og at telefonitjenesten – og nå den elektroniske spørringstjenesten – er en service for apotek og bandasjist.

Vi opplever at apotekene generelt er godt fornøyde med den nye vedtaksspørringen. Det gjøres nå langt flere elektroniske vedtaksspørringer enn antall telefonhenvendelser Helfo har pleid å motta.

Det er for øvrig tilrettelagt for at vedtaksspørringen kan bli en integrert del av apotekenes og bandasjistenes journalsystem.