Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

To frikort blir til ett

Først publisert: 11.12.2019 Sist faglig oppdatert: 11.12.2019

Frikort-ordningen for helsetjenester er forenklet fra 1. januar 2021. De to frikort-ordningene er blitt til en ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestene.

Det nye taket for frikort for helsetjenester er 2460 kroner. 

Enklere for brukerne

Hensikten med å slå sammen de to frikorttakene er å gjøre ordningen enklere for brukerne, og å skjerme brukerne som har de høyeste utgiftene. Utover dette vil ikke sammenslåingen innebære noen praktiske endringer for innbyggerne. Vi setter stor pris på om du som er helseaktør formidler dette til innbyggere som har spørsmål om dette.

I dag kan godkjente egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt telle med i opptjeningen til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Les mer om egenandelstak for helsetjenester her.

Samme spørretjeneste og EPJ-løsning

Sammenslåingen innebærer ikke behov for tekniske tilpasninger for behandlerne i elektronisk pasientjournal (EPJ).

De fleste behandlere og tjenesteytere kan sjekke om innbyggeren har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

Egenandelene skal innrapporteres som tidligere. Det vil si at behandlerne må innrapportere egenandelene innen 14 dager.

Digitalt frikort

Innbyggerne finner frikortet sitt ved å logge seg inn i tjenesten Frikort og egenandeler på helsenorge.no. Her kan de også se registrerte egenandeler og endre kontonummeret sitt.

Plakat rettet mot innbyggerne om sammenslåingen

Helfo har laget informasjonsmateriell/plakat i PDF-format som du kan skrive ut og henge opp slik at pasientene dine ser den: