Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innovasjon skal bidra til riktig bruk av offentlige helsekroner

Først publisert: 19.08.2021 Sist faglig oppdatert: 03.07.2023

Avansert analyse av Helfos helsedata og maskinlæring skal forhindre feilaktige utbetalinger av helserefusjoner.

Helfo betaler ut årlig omtrent 36 milliarder kroner i refusjon til leger, fysioterapeuter, tannleger, psykologer og andre helseaktører. I fjor ble 56 millioner krevd tilbake etter utbetaling på feilaktig grunnlag. 800 millioner kroner ble stoppet i automatiske kontroller. Feilene kommer i form av både underforbruk og overforbruk og skyldes misforståelser av regelverket, tekniske feil, men i noen tilfeller også overlagt økonomisk kriminalitet. 

Samarbeider

I et nytt innovasjonsprosjekt skal Helfo i samarbeid med Skatteforsk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Folkehelseinstituttet og Senter for e-helse ved Universitetet i Agder (UiA) utvikle nye digitale verktøy der målet er å lage systemer som sørger for riktig bruk av offentlige helsemidler, ved nettopp å forhindre feilaktig utbetaling av helserefusjoner. I referansegruppen sitter Skatteetaten, Nav, Lånekassen og NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium.)

Nylig fikk prosjektet 6,3 millioner kroner i finansiering av Norges Forskningsråd.

Innovasjonsprosjektet er også tema under Arendalsuka 2021, der Helfo som en av flere av bidragsyterne deltar. 

Datadrevet kontroll

Innovasjonsprosjektet går ut på å utvikle nye datadrevne kontrollsystemer. Data kan brukes i nye modeller for å forbedre kontrollene og stoppe feilaktige krav før utbetalingene skjer. Nye verktøy vil også kunne bidra med å avdekke eksisterende blindsoner, frigjøre ressurser og gjøre rapporteringen enklere for den store majoriteten av helseaktører som forsøker å følge reglene.

Gry Hege Ahlgren er direktør for Helfo kontroll. Hun har stor tro på innovasjonsprosjektet. 

– I et tillitsbasert system vil det alltid være noen aktører som misbruker systemet med vilje og som er kreative i sine forsøk på å unngå kontroll, men de fleste feilene skjer fordi aktørene har misforstått noe eller gjort feil ved et uhell. Det hender også at aktørene har krevd for lite refusjon. Prosjektet er viktig fordi det handler om at fellesskapets midler skal forvaltes riktig gjennom folketrygden. Dette er viktig for at befolkningen skal ha tillit til velferdssystemet vårt, forklarer Ahlgren.

Deltar på Arendalsuka

Utover å utvikle nye digitale verktøy, er et annet viktig mål med prosjektet å fremme synergier og kunnskapsoverføring i offentlig sektor, der prosjektets referansegruppe, med medlemmer fra NAV, Skatteetaten, Lånekassen, og Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA), er en sterk ressurs inn i prosjektarbeidet.

Under Arendalsuka 2021 blir det nye innovasjonsprosjektet også tema under Universitetet i Agder (UiA) sitt arrangement «Bedre bruk av helsedata for en lærende helsetjeneste». Arrangementet foregår i UiA-teltet fredag 20. august kl. 10.30-12.00, der direktør i Helfo kontroll Gry Hege Ahlgren vil fortelle om prosjektet.

Arrangementet strømmes på Universitetet i Agder sine nettsider.