Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i regelverk og takster fra 1. juli

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 03.12.2021

Fra 1. juli 2021 er regelverk og/eller takster endret for flere behandlergrupper. Under finner du en oversikt over noen av regelverksendringene, og lenker til mer informasjon om disse.

Endringer for fysioterapeuter fra 1. juli

 • Ny takst H10 – gjelder til og med 31. desember 2021.
 • Takster for videokonsultasjon blir permanente.
 • Fullt driftstilskudd er økt til 475 500 kroner per år.
 • Endringer i regelverket for ridefysioterapi.

Les mer om regelverket for fysioterapeut her.

Endringer for leger fra 1. juli

 • Nye takster og endringer for fastlege.
 • Nye takster og endringer for avtalespesialister.

Les mer om regelverket for lege her.

Endringer for psykologer fra 1. juli

 • Takst 12 – endring i antallsbegrensning.
 • Takst 33a har fått ny ordlyd i forskriften.
 • E-konsultasjon – endring i merknad A2.
 • Endringer i honorar- og refusjonssatser.

 Les mer om regelverket for psykolog her.

Endringer for jordmor fra 1. juli

 • Video- og telefonkonsultasjoner – takst 1b og 1c videreføres. 
 • Endringer i satsene for noen av takstene.

Les mer om regelverket for jordmor her.

Endringer for kiropraktor fra 1. juli

 • Takst K3a har fått ny ordlyd i forskriften.
 • Endringer for takst K5.
 • Takst K6 for videokonsultasjon er gjort permanent.
 • Endring i satser.

Les mer om regelverket for kiropraktor her.

Endringer for logoped og audiopedagog fra 1. juli

 • Takstene for video- og telefonkonsultasjoner videreføres.
 • Nye takster for behandling i pasientens hjem og reisetillegg.

Les mer om regelverket for logoped og audiopedagog her.

Endringer for ortoptist fra 1. juli

 • Endring i satsene.

Les mer om regelverket for ortoptist her.

Endringer for kommune fra 1. juli

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort endringer i regelverket fra 1. juli 2021. Det kan ha relevans for kommunehelsetjenesten.

Regelverket for legetjenesten finner du her.

Regelverket for fysioterapitjenesten finner du her.

Regelverk for jordmortjenesten finner du her.