Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i regelverk og takster fra 1. juli

Først publisert: 30.06.2019 Sist faglig oppdatert: 08.05.2023

Fra 1. juli 2019 er regelverk og/eller takstene endret for flere behandlergrupper. For fysioterapeuter, leger og psykologer er det noen endringer i regelverket, for andre behandlere er det snakk om beløpsjusteringer.

Artikkelen er 147 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Endringer for fysioterapeuter per 1. juli

  • Ny presisering i merknad A4 siste avsnitt. Takst A1h kan ikke lenger kreves av utdanningskandidater.
  • Ny merknad C3 for gruppetakster.
  • §§ 2 og 4 i forskriften er tatt bort og § 5 har fått justert innhold.
  • Beløpsjusteringer - se oversikt på helsedirektoratet.no.

Endringer for leger per 1. juli

  • Fastleger har fått samtaletakst for kontakt med spesialisthelsetjenesten.
  • Takst 7 kan kombineres med 2c.
  • Takst 100 er utvidet med to nye strekpunkter.
  • Det er lagt inn flere nye takster for avtalespesialister.

Det er også gjort beløpsjusteringer på mange av takstene. Se forskriften for alle endringene: 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege

Endringer for psykologer fra 1. juli
•   Økning i tallet på deltakere i gruppeterapi av barn – takst 28.
•   Endring i takstkombinasjoner for takst 27.

Det er også gjort beløpsjusteringer på de fleste takstene. Se forskriften for alle endringene: 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog

Endringer for kommuner 

Det er ingen endringer i regelverket fra 1. juli for jordmor/helsestasjon, logoped/audiopedagog, kiropraktor, ortoptist eller terapiriding. På disse områdene er det bare beløpsendringer: 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp

vedlegg 1 til § 5-10 - honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor

forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist

Husk å oppdatere EPJ – systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli. Vi minner om at refusjonskrav som blir sendt inn etter 1. juli med gamle takster vil bli avvist.