Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endring i egenandelene for behandling hos lege

Først publisert: 06.07.2020 Sist faglig oppdatert: 16.07.2020

Egenandelene for behandling hos lege er endret fra 6. juli 2020. Endringene påvirker refusjonskravene du sender til Helfo.

Under forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege er det gjort endringer i egenandelene for pasientbetaling fra 6. juli 2020, ikke 1. juli som vanlig.

Disse endringene finner du i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Merk at for takst 2cd er det kommet en egenandel på 10 kroner som pasienten må betale.

For å få en fullstendig oversikt over endringene må du lese den nye forskriften. 

På grunn av korona-situasjonen er årets takstforhandlinger utsatt til høsten 2020.

Fellesformål for leger

Helfo utbetaler tilskudd til fellesformål for leger, psykologer og fysioterapeuter. 

Takstforhandlingene er i år utsatt til høsten på grunn av koronapandemien, og eventuelle endringer i driftstilskudd, takster og avsetning til fond vil først tre i kraft fra 1. november 2020.

Hvor mye som skal utbetales til fellesformål i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 vil dermed ikke være klart før 1. november 2020.

For leger vil utbetalinger for perioden 1. juli til 30. september være 25 millioner kroner til Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger og 24 millioner kroner til Fond for kvalitet og pasientsikkerhet.

Husk å oppdatere EPJ-systemet

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt, slik at de nye takstene er oppdatert fra 6. juli. Regninger for behandlinger utført etter 6. juli basert på gamle takster vil bli avvist av Helfo. Du må korrigere disse og sende dem inn på nytt.

På siden slik sender lege inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.
 
Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 23 32 70 40 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om endringene i forskriften.