Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endring i egenandelene for behandling hos fysioterapeut

Først publisert: 01.07.2020 Sist faglig oppdatert: 16.07.2020

Egenandelene for behandling hos fysioterapeut er endret fra 1. juli 2020. Endringene påvirker refusjonskravene du sender til Helfo.

Under forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. er det gjort endringer av egenandelene for pasientbetaling fra 1. juli 2020.

For å få en fullstendig oversikt over endringene. må du lese forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m

På grunn av korona-situasjonen er årets takstforhandlinger utsatt til høsten 2020.

Les mer om endringene i egenandelene i juli 2020 for behandling hos fysioterapeut på helsedirektoratet.no.

Fellesformål for fysioterapeuter

Helfo utbetaler tilskudd til fellesformål for fysioterapeuter.  

Takstforhandlingene er i år utsatt til høsten på grunn av koronapandemien, og eventuelle endringer i driftstilskudd, takster og avsetning til fond vil først tre i kraft fra 1. november 2020.

Hvor mye som skal utbetales til fellesformål i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 vil dermed ikke være klart før 1. november 2020.

Helfo vil utbetale til fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter i perioden 1. juli til 30. september med utgangspunkt i satsen i gjeldende forskrift.

Husk å oppdatere EPJ-systemet

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt, slik at de nye takstene er oppdatert fra 1. juli. Regninger for behandlinger utført etter 1. juli basert på gamle takster vil bli avvist av Helfo. Du må korrigere disse og sende dem inn på nytt. 

På siden slik sender fysioterapeut inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.
 
Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 23 32 70 40 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om endringene i forskriften.