Korona-informasjon for helseaktører

På denne temasiden finner du som er helseaktør viktig informasjon om hvordan korona-situasjonen påvirker takstbruk, oppgjør, utlevering på apotek/bandasjist og andre forhold til Helfo som du bør kjenne til.

Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av korona gjort en rekke regelverkstilpasninger som gjelder blant annet takstbruk.

De midlertidige takstendringene som følge av korona-situasjonen videreføres til 1. juli 2021

Det er gjort flere midlertidige regelverksendringer som følge av Covid-19 (korona-situasjonen).  Helse- og omsorgsdepartementet har nå vedtatt videreføring av de fleste av disse endringene frem til 1. juli 2021. Les oppdatert informasjon i artiklane for ditt fagområde.

apotek Apotek og bandasjist


FrittBehandlingsValg Fristbrudd


Fysioterapi-fot-hand Fysioterapeut


jordmor Jordmor


kiropraktor3 Kiropraktor


logoped2 Logoped og audiopedagog


sykehus2 Private laboratorium og røntgeninstitutt


psykolog3 Psykolog


sykehus Sykehus og poliklinikk


TannlegeTann Tannbehandling


Først publisert: 18.03.2020