Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vederlag til privat virksomhet for testing til koronasertifikat - ordningen opphører

Ordningen opphørte 1. november 2021. Utestående krav kan sendes Helfo.

Private virksomheter kan kreve økonomisk vederlag fra Helfo for testing til koronasertifikat utført til og med 31. oktober 2021. 

Økonomisk vederlag blir frem til 31. oktober 2021 bare gitt i forbindelse med testing til koronasertifikat til utenlandsreiser. 

Testing til koronasertifikatet til bruk innenlands ble avviklet den 25.september 2021 da reglene og anbefalingene for arrangementer, sosiale sammenkomster og aktiviteter opphørte. 

Vilkår for økonomisk vederlag

Det gis økonomisk vederlag for følgende prosedyre:

AH1 – hurtigtest for covid-19 til koronasertifikat. Det kan kun kreves økonomisk vederlag ved bruk av antigen-hurtigtester som ligger på listen til EU’s Health Security Committee (HSC):

COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices | COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test 

Methods Database (europa.eu)

For bruk av AH1 er det krav om elektronisk registrering i sanntid i MSIS (Meldingssystem for infeksjonssykdommer) i tråd med kriterier for innmelding fastsatt av FHI (Folkehelseinstituttet).

Du kan ikke kreve betaling fra pasienten for testing til koronasertifikat. 

I Helsedirektoratets veileder for testing stilles det krav om at en lege står ansvarlig for testingen.

Se fullstendige vilkår og beløp i forskrift om økonomisk vederlag for smitteverntiltak etter smittevernloven i forbindelse med utbrudd av covid -19.

Registrer deg

For å få vederlag for testing til koronasertifikat må du eller virksomheten registreres hos Helfo. 

Dette gjør du via skjema i Altinn. Det er mulig å registrere seg med enten personnummer eller organisasjonsnummer. Kravtypen som skal velges inne i Altinn-skjemaet, er "Covid-19 - Vederlagsavtale – testing til koronasertifikat". Du finner videre veiledning om utfylling inne i skjemaet.

Helfo vil behandle skjemaet så snart som mulig, og du vil få tilbakemelding på e-post.

Har du sendt et skjema til Helfo for registrering, men oppdaget en feil eller ønsker å endre opplysningene? Benytt i så fall det samme skjemaet en gang til, men huk av for "endring".

Har du allerede en avtale om direkte oppgjør?

Selv om du har en eksisterende avtale om direkte oppgjør med Helfo, må du likevel registrere deg på nytt til dette formålet.

Roller og signeringsrett i Altinn ved bruk av organisasjonsnummer

Den som skal registrere virksomheten for å sende krav til Helfo, må få tildelt rollen "helse-, sosial- og velferdstjenester" i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for virksomheten i Enhetsregisteret. Den som skal signere skjema, må ha rollen "begrenset signeringsrett". Hvis samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.

Slik sender du krav om vederlag

Krav om vederlag for testing til koronasertifikat må sendes som behandlerkravmelding (BKM) eller NPR-behandlerkravmelding (NPR BKM). Sender du krav på vegne av en virksomhet (med organisasjonsnummer), er alternativene for innsending 

  • behandlerkravmelding via Helsenettet 
  • behandlerkravmelding på minnepinne sendt i posten

Sende behandlerkravmelding via Helsenettet

Du kan sende behandlerkravmelding fra EPJ til Helfo via Helsenettet.
Dersom du ikke er koplet til Helsenettet, kan du kontakte EPJ-leverandøren for å få konkret og tilpasset informasjon om mulige valg og hvilke konsekvenser de ulike alternativene gir. 

Sende behandlerkravmelding på minnepinne i posten

Virksomheter kan sende behandlerkravmelding på minnepinne i posten. Behandlerkravmeldingen hentes ut fra EPJ-systemet. For veiledning om dette, kontakt EPJ-leverandøren din.

Fyll ut og legg ved skjemaet

Forenklet samleregning (05-10.05), bokmål (PDF)

Send kravet til
Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Laste opp og sende behandlerkravmelding via helseaktørportalen

Leger som har registrert seg med personnummer i Altinn kan laste opp og sende behandlerkravmelding via helseaktørportalen. Helseaktørportalen kan ikke benyttes for de som har registrert seg med organisasjonsnummer. 

Behandlerkravmeldingen hentes ut fra EPJ-systemet før opplastning og innsending i portalen. 

Helseaktørportalen er tilgjengelig via internett-portal.helsedirektoratet.no 

Logg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel BankID, BankID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten «Oppgjør med Helfo» for å komme inn i tjenesten. Tjenesten er lett å bruke, og du får veiledning underveis.

Dette må regningen inneholde

Hver regning skal inneholde kode, samt dato og klokkeslett for utført prosedyre, pasientens navn og fødselsnummer eller d-nummer. Kontakt EPJ-leverandøren din ved behov for teknisk bistand.

Utbetaling av krav

Hvis du sender krav via Helsenettet eller i helseaktørportalen, vil utbetalingen vanligvis skje i løpet av få dager. Sender du krav på minnepinne i posten, vil utbetaling skje så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra Helfo mottar minnepennen.

Annen relevant informasjon

Veiledning til private testtilbydere om testing til koronasertifikat

Informasjon til befolkningen (helsenorge.no)

 

Først publisert: 17.06.2021 Sist faglig oppdatert: 07.10.2021 Se tidligere versjoner