Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vederlag for Janssen-vaksine for private virksomheter

Ordningen opphørte fra 31. desember 2021. Utestående krav kan sendes Helfo.

Private virksomheter uten avtale om direkte oppgjør med Helfo kan få vederlag for følgende prosedyrer: 
J2 – Informere om bivirkninger, komplikasjoner og innhente informert samtykke ved Janssen-vaksinen.
J3 – Rekvirere Janssen-vaksinen mot covid-19 der vaksinasjon utføres av kvalifisert helsepersonell.
J4 – Vaksinering mot covid-19 med Janssen-vaksinen. 
  

Prosedyrene som er beskrevet i kode J2 og J3, må utføres av lege. De kan ikke delegeres.
For bruk av kode J4 er det krav om elektronisk registrering i sanntid i SYSVAK.
Pasienten kan ikke avkreves pasientbetaling eller egenandel.

For vederlag per prosedyre og fullstendig oversikt over vilkår, se forskrift om økonomisk vederlag for smitteverntiltak etter smittevernloven i forbindelse med utbrudd av covid-19.


Under følger informasjon om hva private virksomheter uten avtale om direkte oppgjør med Helfo må gjøre for å kunne få vederlag fra Helfo for arbeid i forbindelse med Janssen-vaksinen. 

Registrer deg

Ordningen gjelder fra 15. juni, men du kan registrere deg før det. 

For å få vederlag fra Helfo for arbeid som er utført i forbindelse med Janssen-vaksinen, må du registrere deg. Dette gjør du via skjema i Altinn. Det er mulig å registrere seg med enten personnummer eller organisasjonsnummer. Kravtypen som skal velges inne i Altinn-skjemaet, er "Covid-19 - Vederlagsavtale - Janssenvaksine". Du finner videre veiledning om utfylling inne i skjemaet. Helfo vil behandle skjemaet så snart som mulig, og du vil få tilbakemelding på e-post.

Har du sendt et skjema til Helfo for registrering, men oppdaget en feil eller ønsker å endre opplysningene? Benytt i så fall det samme skjemaet en gang til, men huk av for "endring". 

Roller og signeringsrett i Altinn ved bruk av organisasjonsnummer

Den som skal registrere virksomheten for å sende krav til Helfo, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for virksomheten i Enhetsregisteret. Den som skal signere skjema, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Hvis samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene. 

Slik sender du krav om vederlag

Krav om vederlag for arbeid med Janssen-vaksinen må sendes som behandlerkravmelding (BKM), enten i EPJ via Helsenettet eller ved opplastning i helseaktørportalen. Ved bruk av organisasjonsnummer kan ikke helseaktørportalen brukes. Da må krav sendes via Helsenettet. 

Send behandlerkravmelding (BKM) via Helsenettet

Dersom du ikke er koplet til Helsenettet: Kontakt EPJ-leverandøren for å få konkret og tilpasset informasjon om mulige valg og hvilke konsekvenser de ulike alternativene gir. 

Last opp behandlerkravmelding (BKM) i helseaktørportalen

Behandlerkravmeldingen hentes ut fra EPJ-systemet. For veiledning om dette, kontakt EPJ-leverandøren din. Last opp og send inn behandlerkravmeldingen i helseaktørportalen.

Helseaktørportalen er tilgjengelig via https://internett-portal.helsedirektoratet.no.

Logg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel BankID, BankID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten «Oppgjør med Helfo» for å komme inn i tjenesten. Tjenesten er lett å bruke, og du får veiledning underveis.

Dette må regningen inneholde

Hver regning skal inneholde diagnose A98, kode, samt dato og klokkeslett for utført prosedyre, pasientens navn og fødselsnummer eller d-nummer. 

Kontakt EPJ-leverandøren din ved behov for teknisk bistand.  
 

Annen relevant informasjon: 

Veiledning for helsepersonell

Informasjon fra FHI om bestilling av vaksinen

Først publisert: 09.06.2021 Sist faglig oppdatert: 24.01.2022 Se tidligere versjoner