Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Råd til apotek og bandasjister om utlevering av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler

Tilgangen til medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler vil være tilstrekkelig så fremt normalt forbruk opprettholdes.

Apotek og bandasjister oppfordres derfor til å være påpasselige med å ikke levere ut større mengder av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept enn det som er medisinsk nødvendig, og ikke under noen omstendigheter mer enn for tre måneders bruk.

Mottar bekymringer

Helfo og Helsedirektoratet har i den siste tiden mottatt bekymringsmeldinger fra bandasjister, apotek og leverandører av medisinsk forbruksmateriell om hamstring av slike varer. Dette er i all hovedsak varer som utleveres på blå resept.

Det er ikke meldt om at det skal være problemer med tilgangen så fremt ikke forbruket øker vesentlig.

Unngå hamstring

For å unngå at hamstring fører til mangelsituasjoner vil Helfo og Helsedirektoratet gi følgende råd til bandasjister og apotek:

  • Det skal ikke leveres ut mer varer enn medisinsk nødvendig, og maksimalt for tre måneders forbruk (jamfør blåreseptforskriften) på blåresept.
    • Unntaksvis utlevering av varer for mer enn tre måneder, f.eks. ved utenlandsreiser, skal ikke forekomme inntil videre.
    • Dersom kunder ber om å få hente ut mer/oftere enn de vanligvis pleier, må kunden kunne redegjøre for nødvendigheten av det økte behovet, fortrinnsvis etter avtale med lege.
    • Bandasjister og apotek skal alltid sjekke når kunden hentet ut sist for å unngå at det hentes ut mer enn nødvendig.
  • Bandasjister og apotek oppfordres til å vise edruelighet i bestillinger av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til lagerhold.
  • Ved reseptavtaler om automatisk ekspedering av blåresepter, inkludert de med forsendelse til kunde, skal, i den grad det er praktisk mulig, behovet for ny forsyning av varer bekreftes av kunden før hver ekspedisjon hos bandasjist eller apotek.

Les også: Rasjonering av legemidler under korona-utbruddet

 

Først publisert: 13.03.2020 Sist faglig oppdatert: 17.01.2022 Se tidligere versjoner