Fysioterapeuter kan nå ta i bruk videokonsultasjoner

På grunn av situasjonen med korona-viruset kan nå fysioterapeuter gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

I forbindelse med korona-utbruddet kan takstene under nytt punkt B i kapittel II benyttes ved video- og telefonkonsultasjoner utført av fysioterapeuter frem til 1. september 2020. 

Hva betyr dette

For deg som er fysioterapeut er noen av behandlingsmetodene fysiske av natur, og vanlige konsultasjoner kan i begrenset grad erstattes av videokonsultasjoner. Likevel vil det i noen situasjoner være mulig å legge opp deler av aktiviteten til et tilbud basert på avstandsoppfølging. Takstendringene skal bidra til å legge til rette for dette.

Bruk av disse takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, slik det er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Lenger nede på siden finne du lenker til veiledning om dette på ehelse.no.

Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene. En slik praksis forutsetter imidlertid at fysioterapeuten på forhånd har fått samtykke fra pasienten til dette. 

Se nærmere presiseringer for den enkelte takst i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. under kapittel II punkt B og merknad B1. Forskriften trådte i kraft 23. mars 2020.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Hjelp til videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse har laget en veiledning for «Slik kommer du i gang med videokonsultasjoner».

De har også laget en informasjonsside med praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video.

Det er viktig at du som tar i bruk videokonsultasjoner forholder deg til disse retningslinjene.

Først publisert: 23.03.2020 Sist faglig oppdatert: 23.03.2020