Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Egne takster for videokonsultasjon for fysioterapeuter

I forbindelse med korona-situasjonen er det i to omganger gjort endringer i takstene for at fysioterapeuter skal kunne gjennomføre videokonsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

I forbindelse med korona-utbruddet ble det 23. mars 2020 lagt til et nytt punkt B i kapittel II i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. for bruk av video- og telefonkonsultasjoner utført av fysioterapeuter.

Fra 21. april 2020 er det også innført egne takster for undersøkelse via video, under punkt B. Som ved ordinære undersøkelser kan disse takstene kombineres med A1g (tillegg ved undersøkelse i samband med utforming av individuell plan eller tverrfaglig utredning av rehabiliteringspasient) og A1h (tillegg for undersøkelse hos manuellterapeut).

Undersøkelsestakstene (A1 og B0) kan til sammen benyttes inntil fire ganger for samme sykdom/skade per år. 

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1. juli 2021. Les mer om dette i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

I tillegg er det gjort endringer i merknad A7 og B1.

Hva betyr dette

For deg som er fysioterapeut er noen av behandlingsmetodene fysiske av natur, og vanlige konsultasjoner kan i begrenset grad erstattes av videokonsultasjoner. Likevel vil det i noen situasjoner være mulig å legge opp deler av aktiviteten til et tilbud basert på avstandsoppfølging. Takstendringene skal bidra til å legge til rette for dette.

Bruk av disse takstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, slik det er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Lenger nede på siden finne du lenker til veiledning om dette på ehelse.no.

Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er inkludert i takstene. 

Se nærmere presiseringer for den enkelte takst i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. under kapittel II punkt B og merknad B1.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Hjelp til videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse har laget en veiledning for «Slik kommer du i gang med videokonsultasjoner».

De har også laget en informasjonsside med praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video.

Det er viktig at du som tar i bruk videokonsultasjoner forholder deg til disse retningslinjene.

Først publisert: 23.03.2020 Sist faglig oppdatert: 30.10.2020 Se tidligere versjoner