Fastlønnstilskudd for fastlønnede fysioterapeuter - første halvår 2020

Kommuner kan få utbetalt fastlønnstilskudd for fastlønnede fysioterapeuter for første halvår 2020, selv om kravet til kurativ virksomhet ikke er oppfylt i hele perioden.

Korona-situasjonen har medført endringer for den kurative virksomheten utenfor institusjon for mange fastlønnede fysioterapeuter. Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at endringen ikke skal få konsekvenser for retten til å få utbetalt fastlønnstilskudd for kommunene for første halvår 2020.

Søknad om fastlønnstilskudd for første halvår 2020

Forskrift om fastlønnstilskudd stiller krav til at stillingen er tillagt kurativ virksomhet utenfor institusjon for at det skal betales fastlønnstilskudd til kommunene. Praksis er at omfanget av kurativ virksomhet skal utgjøre minst 5 timer per uke.

Dersom stillingen normalt oppfyller kravet til kurativ virksomhet, vil fastlønnstilskudd for første halvår 2020 bli utbetalt, selv om kravet til kurativ virksomhet ikke er oppfylt i hele perioden.

Sats for fastlønnstilskudd i 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt satsen for fastlønnstilskudd til 210 600 kroner for 2020.

Hvordan kan kommunene søke for første halvår 2020

Søknadsprosessen for første halvår blir nødvendigvis litt annerledes i 2020 enn ellers, ettersom satsen ikke er klar på det tidspunkt kommunene normalt søker om tilskudd. Vi har derfor lagt opp til 2 alternative måter å søke på - den enkelte kommune kan velge hvilket alternativ som passer best:

Kommunen kan søke for første halvår etter at satsen er klar, da slipper dere å be om etterbetaling i etterkant. Fristen for å søke for første halvår er fortsatt 31. desember.

Kommunen kan søke for første halvår med gammel sats, og sende nytt krav om etterbetaling når ny sats er klar. Vi har lagt til rette for at denne ekstrajobben skal bli minst mulig ressurskrevende for kommunen. Det er lagt til et felt for etterbetaling i Excel-skjemaet som kommunene benytter for søknaden. Dersom dere tar vare på utfylt skjema til ny sats er klar, vil dere få hjelp av skjemaet til å beregne etterbetalingskravet.

Kommuner som har ventet med å søke for første halvår, kan nå fylle ut dette Excel-skjemaet som har oppdatert sats for 2020, og sende skjemaet som vedlegg til Altinn-skjemaet.

Etterbetaling for første halvår 2020

Kommuner som har søkt for første halvår og som nå vil søke etterbetaling, kan legge inn 0,6648 % i feltet "Prosenttillegg 2020" på skjemaet som vart sendt inn for første halvår, så vil etterbetalingsbeløpet bli beregnet i skjemaet som du deretter sender til Helfo som vedlegg til Altinn-skjemaet.

Les mer på siden "Slik sender kommunen inn krav om fastlønstilskot for fastløna fysioterapeut" om søknadsprosess og bruk av Altinn-skjema. Vi understreker at kravet for første og andre halvår må sendes hver for seg.

Først publisert: 05.06.2020 Sist faglig oppdatert: 30.10.2020