Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

E-konsultasjonstakster for avtalespesialister

På grunn av situasjonen med korona-viruset har Helse- og omsorgsdepartementet gjort det enklere for avtalespesialister å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

Takstforskriften åpner opp for utvidet bruk av takster for av e-konsultasjon.

Med e-konsultasjon menes i denne sammenhengen helsetjeneste som finner sted basert på video-, telefon- eller tekst-konsultasjon som gjør at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke er påkrevet.

Se nærmere presiseringer i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Takst 3 (3ad, 3bd og 3c) og takst 4 (4a1, 4b1 og 4e)

Takst 3 og 4, for spesialister, kan benyttes ved e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2, uavhengig av diagnose.

Se merknad B9, der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Det kan ikke kreves fakturagebyr ved innkreving av egenandeler for video- og telefonkonsultasjoner.

Takst 612a og 612b

Takstene 612a og 612b kan også utløses ved e-konsultasjon i perioden frem til 1. juli 2021 dersom det foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt utover det som naturlig hører inn i konsultasjonen, jamfør fullstendig ordlyd i taksttekstene i forskriften.

Takstene kan utløses både selvstendig i e-konsultasjon, eller i kombinasjon med takst 3ad der det er en konsultasjon i forkant av den nødvendige samtalen med pårørende.

Takst 617

Takst 617, som er takst ved bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk og/eller nevrologisk sykdom ved mistanke om alkoholmisbruk og ved kroniske hodepinetilstander, kan også utløses i kombinasjon med takst 3ad frem til 1. juli 2021, når vilkårene ellers for bruk av taksten er oppfylt.

Takst 621a-d, 622a-b, 623a-d, 624a-b og 625a-b

Kan benyttes av spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri ved e-konsultasjon  i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2, uavhengig av diagnose. Taksten kan da også benyttes ved første pasientkontakt.

​​​​​​​Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege åpner for at også takstene 624a-b kan benyttes ved e-konsultasjon.

Se den enkelte takst, og merknad E5 i takstforskriften der også endringene som trådte i kraft fra 31. mars 2020 er tatt inn.

Se også merknad B9, der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Takst 651

Takst 651a og 651b kan i perioden frem til 1. juli 2021  utløses ved e-konsultasjon i kombinasjon med takst 3ad der det er en nødvendig samtale med foreldre/foresatte med pediatriske problemstillinger som nevnt i teksten på takstene.

Takst 651 kan utløses selvstendig, eller den kan utløses i kombinasjon med takst 3ad – der det er en konsultasjon i forkant av samtalen. Taksten kan brukes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år, samt av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser.  

Hjelp til videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse har laget en veiledning for «Slik kommer du i gang med videokonsultasjoner».

De har også laget en informasjonsside med praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video.

Det er viktig at du som tar i bruk videokonsultasjoner forholder deg til disse retningslinjene.

Først publisert: 08.04.2020 Sist faglig oppdatert: 30.10.2020 Se tidligere versjoner