Avlyste utenlandsreiser - dekning fra Helfo

Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreise som følge av reiseforbudet gitt i Covid-19-forskriften, har rett til dekning av utgifter til reise og overnatting.

Dekning av utgifter til avlyste utenlandsreiser er hjemlet i forskrift om dekning av økonomisk tap og utgifter som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek i Norge.

Hvem har rett til dekning

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek og som har vært omfattet av utreiseforbudet gitt i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 17, har rett til dekning av utgifter til avlyste utenlandsreiser dersom alle vilkår er oppfylt.

Retten til dekning av utgifter til avlyste reiser gjelder også for ektefelle eller samboer, og barn i reisefølget som helsepersonellet har ansvar for.

Helsepersonell som er gravide, eller som er under 18 eller over 65 år vil også ha rett på tilsvarende dekning av reiseutgifter, selv om disse ikke kan pålegges å forbli i tjeneste utover ordinær arbeidstid eller kan pålegges å utføre annet arbeid, jamfør helseberedskapsloven § 4-1.

Hvilke utgifter dekkes

Det er bare utgifter som ikke dekkes på annen måte som omfattes av ordningen.

Utenlandsreisen må være bestilt før 13. mars 2020 og være planlagt gjennomført i perioden fra 12. mars 2020 og frem til utreiseforbudet ble opphevet den 7. mai 2020. Utenlandsreiser som er planlagt gjennomført i tiden fra 8. mai og frem til 21. mai 2020 vil også bli dekket. Utgifter til innenlandsreiser dekkes ikke.

Retten til dekning omfatter dokumenterte utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted i forbindelse med planlagt utenlandsreise som er avlyst som følge av utreiseforbudet. Utgifter til reiser som er avbestilt av andre årsaker dekkes ikke.

Helsepersonellet må ha satt frem krav overfor forsikringsselskap og fått avslag. Dersom det er benyttet betalingskort med innebygd avbestillingsforsikring gjelder det samme. Eventuell utbetaling fra forsikringsselskap, reiseselskap, hotell eller andre skal gå til fradrag i utbetalingen fra Helfo.

Hvordan søker du om refusjon

Krav om refusjon må du sende før 1. desember 2020.

Helfo dekker bare utgifter som ikke blir dekket av forsikringsselskap, reiseoperatør og/eller andre.

Det er ulike fremgangsmåter for søknad avhengig av hvilken kategori du kommer inn under

 • ansatt i offentlig virksomhet
 • offentlig virksomhet (arbeidsgiver)
 • ansatt i privat virksomhet
 • selvstendig næringsdrivende

Dersom du kommer inn under flere kategorier, må du velge en av fremgangsmåtene under for å søke.

Arbeidstaker i offentlig virksomhet

Som arbeidstaker i offentlig virksomhet må du sette frem krav overfor din arbeidsgiver. Dette må du avtale nærmere med din arbeidsgiver. I kravet til arbeidsgiver må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • spesifisert dokumentasjon på utgifter i norske kroner til reise og overnatting  
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseselskap og/eller andre på eventuell dekning av utgiftene

Din arbeidsgiver søker Helfo om refusjon i etterkant.

Offentlig virksomhet (arbeidsgiver)

Dere som offentlig virksomhet (arbeidsgiver) søker refusjon for utgifter dere har hatt til dekning av deres arbeidstakeres avlyste utenlandsturer. Dere søker ved bruk av Altinn-skjemaet rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo.  I kravet må dere legge ved utfylt samlekrav – refusjon ved utreiseforbud (Excel).

Dokumentasjon fra arbeidstaker i form av

 • spesifisert dokumentasjon for utgifter i norske kroner
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør og/eller andre, på eventuell dekning av utgifter

må dere oppbevare for eventuelle spørsmål eller kontroll.

Arbeidstaker i privat virksomhet

Som arbeidstaker i privat virksomhet kan du søke ved bruk av Altinn-skjemaet rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo. Ved innsending må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • bekreftelse fra arbeidsgiver (Word)
 • spesifisert dokumentasjon på utgifter i norske kroner
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør, hotell, flyselskap og/eller andre på eventuell dekning av utgifter

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende setter du frem krav ved bruk av Altinn-skjemaet rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo. Når du logger på skjemaet må du velge å representere ditt personlige foretak. Ved innsending må følgende dokumentasjon legges ved i skjemaet:

 • spesifisert dokumentasjon på utgifter i norske kroner
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør, hotell, flyselskap og/eller andre på eventuell dekning av utgifter

Først publisert: 16.04.2020 Sist faglig oppdatert: 20.05.2020