Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktuelle takster for leger under korona-pandemien

Takstsystemet er endret for å sikre at legene skal kunne gi målrettet og god oppfølging av alle pasienter under korona-situasjonen. Det er blant annet opprettet nye takster for vaksinering og testing.

Nye takster for arbeid i forbindelse med Janssen-vaksinering

Alle leger med autorisasjon kan få økonomisk vederlag for arbeid i forbindelse med Janssen-vaksinen. Informasjonen her gjelder for leger som har avtale om direkte oppgjør med Helfo. 

Leger som ikke har avtale om direkte oppgjør med Helfo, finner informasjon her.

Du kan få økonomisk vederlag for følgende prosedyrer: 

  • V2 – Informere om bivirkninger, komplikasjoner og innhente informert samtykke ved Janssen-vaksinen mot covid-19.
  • V3 – Rekvirere Janssen-vaksine mot covid-19 der vaksinasjon utføres av kvalifisert helsepersonell
  •  V4 – Vaksinering mot covid-19 med Janssen-vaksinen. 

Janssen-vaksinen er gratis, og pasienten kan ikke avkreves pasientbetaling. For beløp per prosedyre og fullstendig oversikt over vilkår, se 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege (takstforskriften)

Annen relevant informasjon: 

Veiledning for helsepersonell

Informasjon fra FHI om bestilling av vaksinen

Riktig takstbruk ved korona-testing av pasient

Helfo yter refusjon til korona-testing når pasienten har henvendt seg til lege med sykdom eller mistanke om sykdom. I perioden 16. april 2021 til 31. desember 2021 er det gjort unntak fra kravet om sykdom eller mistanke om sykdom for å få refusjon for testingen. Det er fortsatt et vilkår at lege må stå som medisinsk ansvarlig for prøvetakingen.
Unntaket gjelder også tester som arbeidsgiver tidligere måtte dekke selv.

For teststasjon

I forbindelse med korona-pandemien har veldig mange kommuner organisert egne teststasjoner der testingen gjennomføres.

En lege må stå som medisinsk ansvarlig for prøvetakingen, men det er ikke noe krav om at lege skal være fysisk til stede ved gjennomføring av testen. Annet ansvarlig helsepersonell må derimot være til stede på teststasjonen når testingen pågår.

Dersom en pasient bestiller time eller blir bedt om å møte på en korona-teststasjon, gjennomføres testen normalt av helsepersonell. Det er kun laboratorietakst, takst 701a, som skal utløses dersom personellet på teststasjonen bare gjennomfører testing av pasienten. Kommunal legevakt sender deretter refusjonskrav til Helfo for de gjennomførte testene basert på denne taksten.

Dersom det i samband med testingen blir gjennomført en konsultasjon (av lege) eller gitt medisinske råd utover standardråd, kan lege utløse konsultasjonstakst (2ad/k) eller takst enkel pasientkontakt (1ad/k). Dette må dokumenteres i journalen.

Det kan ikke utløses takst for enkel pasientkontakt når pasienten ringer for å avtale tid for testing.

Pasienten skal ikke betale egenandel ved undersøkelser som tas på grunn av mistanke om smitte av covid-19.

For fastlegen

I de tilfellene der fastlegen gjennomfører konsultasjon før prøvetaking overlates til teststasjonen, kan fastlegen kreve vanlig konsultasjonstakst.

Lege/legekontor kan ikke utløse takst for enkel pasientkontakt når pasienten ringer for å avtale tid for testing.

Pasienten skal ikke betale egenandel ved undersøkelser som tas på grunn av mistanke om smitte av covid-19.

Takst 701h ved hurtigtest av korona

Helse- og omsorgsdepartementet har innført en helt ny takst, takst 701h, til bruk ved hurtigtest (antigentest) for covid-19. I tilfelle der det blir gjort ordinær PCR-test i samme pasientkontakt, kan takst 701h kombineres med takst 701a. Taksten gjelder frem til 31. desember 2021.

Testing til koronasertifikat

Leger som har avtale om direkte oppgjør, og som vil teste til koronasertifikat, kan kreve kode AH1 dersom de utfører testingen utenfor sin avtalepraksis. 

Hurtigtester for covid-19 som utføres innenfor avtalepraksis, skal honoreres med takst 701h. 

Skal du kreve kode AH1 må du registrere deg på nytt til dette formålet.

Her finner du mer informasjon om ordningen og hvordan du registrerer deg.

Først publisert: 18.02.2021 Sist faglig oppdatert: 06.10.2021 Se tidligere versjoner