Korona-informasjon for helseaktører

På denne temasiden finner du som er helseaktør viktig informasjon om hvordan korona-situasjonen påvirker takstbruk, oppgjør, utlevering på apotek/bandasjist og andre forhold til Helfo som du bør kjenne til.

Helsedirektoratet har i forbindelse med utbruddet av korona gjort en rekke regelverkstilpasninger som gjelder blant annet takstbruk. 


Helfo har her laget en inngang til korona-relatert innhold som berører endringer i lovverket knyttet til fristbrudd og fritt behandlingsvalg. 


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som fysioterapeut og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som jordmor og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som kiropraktor og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som logoped eller audiopedagog og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom dere som privat laboratorium og røntgeninstitutt og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som psykolog og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom dere som sykehus/poliklinikk og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.


Helfo har her laget en samlet inngang til korona-relatert innhold som berører forholdet mellom deg som tannlege/tannpleier og Helfo. Vi lenker også til innhold på helsedirektoratet.no.

Først publisert: 18.03.2020