Vedlegg til Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter

Dette er vedlegg knyttet til FBV-godkjenningen av Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen: