Vedlegg til Ringerike spesialistsenter

Dette er vedlegg knyttet til FBV-godkjenningen av Ringerike spesialistsenter, Kleivstadgata 1, 3531 Krokkleiva: