Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fristbruddinformasjon til deg som kan henvise

For deg som henviser, er det viktig å vite at du kan bli kontaktet av Helfo vedrørende fristbrudd for barn fra 12 til 16 år.

​Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Helfo vil da kontakte pasienten for å høre om pasienten ønsker et annet behandlingstilbud.

Pasienter kan også selv ta kontakt med Helfo ved fristbrudd.

Pasienter mellom 12 og 16 år

På bakgrunn av § 3-4 punkt 2 i pasient- og brukerrettighetsloven er det bestemt at Helfo ikke skal ta direkte kontakt med pasienter eller foresatte når det gjelder fristbrudd for pasienter mellom 12 og 16 år. Denne kontakten må i utgangspunktet gå gjennom henviser.

Dersom henviser bekrefter for Helfo at foresatte var til stede da pasienten ble henvist, kan Helfo kontakte pasientens foresatte direkte.

Dersom henviser ikke kan bekrefte dette, må henviser ta kontakt direkte med pasienten for å få et eventuelt samtykke til at Helfo kan kontakte foresatte. Dette kan gi to utfall:

  • Hvis pasienten samtykker, gir henviser Helfo beskjed om dette. Helfo kan deretter ta kontakt med pasientens foresatte.
  • Hvis pasienten ikke samtykker, må henviser være bindeledd mellom pasienten og Helfo i hele saksforløpet.

Les mer om varsling av fristbrudd her.

På helsenorge.no ligger informasjon til pasienter om fristbruddordningen.

Først publisert: 25.02..02.2019 Sist faglig oppdatert: 30.09.2019 Se tidligere versjoner