Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fristbruddinformasjon til deg som kan henvise

For deg som henviser, er det viktig å vite at du kan bli kontaktet av Helfo vedrørende fristbrudd for barn fra 12 til 16 år.

​Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling hvis de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. Helfo vil kontakte pasienten for å høre om hen ønsker et tilbud ved et annet behandlingssted.

Pasienter kan også selv ta kontakt med Helfo ved fristbrudd.

Pasienter mellom 12 og 16 år

På bakgrunn av § 3-4 punkt 2 i pasient- og brukerrettighetsloven vil Helfo vurdere om de skal ta direkte kontakt med foresatte når det gjelder fristbrudd for pasienter mellom 12 og 16 år.

I visse tilfeller vil kontakten gå gjennom henviseren. Helfo kan be henviseren om å ta kontakt direkte med pasienten for å få et eventuelt samtykke til at Helfo kan kontakte foresatte. Dette kan gi to utfall:

  • Hvis pasienten samtykker, gir henviseren Helfo beskjed om dette. Helfo kan deretter ta kontakt med pasientens foresatte.
  • Hvis pasienten ikke samtykker, må henviseren være bindeledd mellom pasienten og Helfo i hele saksforløpet.

Les mer om varsling av fristbrudd her.

På helsenorge.no ligger informasjon til pasienter om fristbruddordningen.

Først publisert: 25.02.2019 Siste faglige endring: 08.06.2022 Se tidligere versjoner