Hopp til hovedinnholdet

Elektronisk varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd. Fristbrudd skal primært varsles elektronisk.

Tilbakemelding om resultat av fristbrudd

Helfo registrerer utfallet av saken direkte i Fristbruddportalen. Fristbruddportalen sender en automatisk generert e-post til den som har varslet fristbruddet om at pasientens sak er oppdatert. Det opprinnelige behandlingsstedet må deretter logge seg inn i Fristbruddportalen og søke opp saksnummer som er oppgitt i e-posten for å se resultatet.

Følgende resultater er mulige:

  • Pasienten aksepterer tilbudet fra Helfo. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se i pasientens sak at pasient er i behandling via Helfo, og pasienten må strykes fra ventelisten.
  • Pasienten takker nei til tilbudet fra Helfo. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet, og pasienten blir stående på venteliste.
  • Helfo finner ikke behandlingstilbud. Helfo vil ta kontakt med det opprinnelige behandlingsstedet for å informere om dette, og undersøke når pasienten kan få time ved det opprinnelige behandlingsstedet. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet, og pasienten blir stående på venteliste.
  • Det opprinnelige behandlingsstedet klarer likevel å tilby pasienten helsehjelp. Dersom det opprinnelige behandlingsstedet finner en time, skal Helfo kontaktes umiddelbart på telefon 960 96 533. Helfo kontakter deretter pasienten. Følgende resultater er mulige i denne kategorien:
  1. Det opprinnelige behandlingsstedet klarer å finne en time innen fristen. Det vil dermed ikke være et fristbrudd, og det finnes derfor ikke hjemmel i lov for at pasienten kan akseptere et tilbud fra Helfo. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet.
  2. Det opprinnelige behandlingsstedet klarer å finne en time før Helfo. Dersom Helfo vurderer at man ikke vil klare å fremskaffe et tidligere tilbud, kan Helfo avslutte arbeidet. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet.
  3. Det opprinnelige behandlingsstedet klarer å finne en time etter at pasienten har akseptert tilbud fra Helfo. Her må det vurderes om annet behandlingstilbud kan avbestilles uten kostnader.
Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert