Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Elektronisk varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd. Fristbrudd skal primært varsles elektronisk.

Hvordan varsle elektronisk?

I utgangspunktet skal fristbrudd varsles elektronisk. For de som ikke har mulighet til å gjøre det, kan fristbrudd varsles manuelt. 

Det opprinnelige behandlingsstedet har oversikt over forventede og inntrufne fristbrudd som skal varsles Helfo, og informerer pasienten ved å sende ut brevet «Varsel om fristbrudd».

Det opprinnelige behandlingsstedet varsler Helfo om fristbrudd via Fristbruddportalen. Brukerveiledning for denne finner du her. Virksomheter som skal benytte Fristbruddportalen, må være tilknyttet Norsk Helsenett. 

Hvis det opprinnelige behandlingsstedet finner et tilbud til pasienten, må de umiddelbart kontakte Helfo.

Pasienten skal beholde plassen sin på ventelisten ved det opprinnelige behandlingsstedet fram til vedkommende har akseptert et tilbud fra Helfo.

Helfo saksbehandler i utgangspunktet varslede fristbrudd uten opphold. Varslene blir prioritert ut fra ansiennitet på fristdato. I perioder med et stort antall fristbrudd varslet til Helfo, vil saksbehandlingstiden bli noe lengre enn vanlig.

Hvis det opprinnelige behandlingsstedet varsler fristbrudd på en pasient som på grunn av medisinsk forsvarlighet trenger å bli prioritert foran pasienter med tidligere fristdato, ber vi om at Helfo pasientformidling informeres om dette. Kontakt oss på telefon 960 96 533, eller send epost til pasientformidling@helfo.no.

Har du lest hovedsiden om varsling av fristbrudd?

Er du pasient og vil ha informasjon om fristbrudd? Les mer på helsenorge.no.​

Først publisert: 08.02.2019 Sist faglig oppdatert: 19.05.2022 Se tidligere versjoner