På grunn av koronapandemien er det gjort midlertidige endringer i lovverket. Endringene gjelder frem til 1. oktober 2020. Les mer om endringene som omfatter fristbrudd.

Elektronisk varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd. Fristbrudd skal primært varsles elektronisk.

Helfo tar kontakt med pasienten

Helfo ringer pasienten for å høre om pasienten ønsker at Helfo skal forsøke å finne et annet tilbud om helsehjelp. Dersom Helfo ikke får tak i pasienten i løpet av 3 dager, må Helfo likevel starte arbeidet med å finne et annet tilbud om helsehjelp.

Hvis Helfo ikke oppnår telefonisk kontakt med pasienten i løpet av 3 dager, sender Helfo brev til pasienten med frist for tilbakemelding. Dersom Helfo ikke mottar svar fra pasient innen 10 virkedager etter utsendelse, vil pasienten bli tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet.